SO PALE

predrag_vucicevic

Predrag Vučićević – predsjednik SO Pale
Rođen 05.04.1978. godine u Sarajevu.
Diplomirani ekonomista.
Po nacionalnosti Srbin, pravoslavne vjeroispovjesti.
22.12.2014. izabran za predsjednika Skupštine opštine Pale.
2009 – 2014. potpredsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo.
2009-2015. odbornik u Skupštini grada Istočno Sarajevo.
2008, 2012 i 2016. godine izabran za odbornika u Skupštini opštine Pale.
2004 – 2009. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.
Član Glavnog odbora PDP-a, član gradskog odbora PDP-a, sekretar opštinskog odbora PDP-a Pale, predsjednik mjesnog odbora PDP-a Mokro i jedan od osnivača Partije demokratskog progresa.
Govori engleski jezik.
Hobi: kolekcionar stripova i Politikinog zabavnika.
Sa suprugom i sinom živi u Mokrom.

Siniša Lasica – potpredsjednik SO Pale
Rođen 28.06.1965. godine u Palama.
Osnovnu i Srednju ekonomsku školu završio je u Palama.
Predsjednik je opštinskog odbora Narodnog demokratskog pokreta Pale.
2008, 2012 i 2016. godine izabran za odbornika u Skupštini opštini Pale.
2009-2017. odbornik u Skupštini grada Istočno Sarajevo.
2009. godine izabran za potpredsjednika Skupštine opštine Pale.
Oženjen, otac dvoje djece.

KABINET PREDSJEDNIKA

jelena-zlikovac1

Jelena Zlikovac – Sekretar Skupštine opštine
Kancelarija broj: 15
Telefon: 057/223 – 043 Lokal:102, faks 057/223-003
email: sekretar@pale.rs.ba

Opis poslova:
Obavlja poslove u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine, priprema i organizuje sjednice Skupštine, stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine. Stara se o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika, prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i prosljeđuje ih na obradu nadležnim organima i službama. Ostvaruje saradnju sa Načelnikom opštine i koordinira saradnju sa odjeljenjima opštinske uprave za pripremu materijala za sjednicu Skupštine, organizuje i učestvuje u izradi akata usvojenih na sjednici Skupštine, izrađuje izvještaje i informacije o radu skupštinskih radnih tijela, prati izvršavanje i realizaciju zaključaka i drugih akata Skupštine i radnih tijela. Prati objavu akata koje je donijela Skupština i načelnik u Službenim novinama grada Istočno Sarajevo. Dostavlja zaključke i odbornička pitanja nadležnim organima. Organizuje rad i rukovodi Stručnom službom.

Dobrila Gajović – Viši stručni saradnik za skupštinske poslove
Kancelarija broj: 28
Telefon: 057/223 – 043 Lokal:102, faks 057/223-003
email:

Opis poslova:
Obavlja administrativno-tehničke poslove i stručne poslove za potrebe Skupštine i predsjednika Skupštine opštine, sačinjava i vodi zapisnike na određenim sastancima i sjednicama, odborima i savjetima, zakazuje sastanke, sastavlja i otprema odgovore i zaključke na podneske upućene Skupštini i predsjedniku Skupštine opštine, stara se o urednom prijemu stranaka predsjednika SO-e, vodi računa da predsjednik Skupštine opštine nesmetano obavlja svoje poslove, prima telefonske pozive i blagovremeno obavještava predsjednika SO-e o istim, uredno prima informacije o zakazanim sastancima za predsjednika SO-e i pravovremeno ga obavještava, obavlja daktilografske poslove za potrebe predsjednika SO-e, vodi računa o ispravnosti telefona, mašina, kompjutera i telefaksa neophodnih u radu predsjednika Skupštine opštine, vrši prijem pošte, vodi računa o arhiviranju predmeta, vodi arhivu akata predsjednika Skupštine opštine, vrši zavođenje i razvođenje akata kroz internu dostavnu knjigu, vrši i druge poslove po nalogu predsjednika Skupštine i sekretara Skupštine opštine.

Slaviša Šekarić – vozač načelnika opštine Pale

Opis poslova: Obavlja poslove prevoza predsjednika opštine i lica po nalogu predsjednika, vodi brigu o ispravnosti, održavanju i pravilnom korištenju službenog vozila, vodi evidenciju o utrošku goriva i maziva, o redovnom servisu, o registraciji vozila i pređenim kilometrima, odgovara za bezbjednu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa, stara se o putnim nalozima, obavlja i druga zaduženja po nalogu predsjednika. Za svoj rad odgovara predsjedniku.