Nevladine organizacije

Savjet mladih Pale
05.11.2007
089-0-0REG-07-00429
44 02 786 720 007
Alekse Šantića 3
Aleksandra Lalović 065-275-274 smpale@gmail.com

Savez studenata Filozofskog fakulteta “Filozof”
06.12.2006
089-REG-07-000084
44 00 591 050 004
Alekse Šantića 3
Milan Kolaković 066-996-572; 057-227-258 soff.uis@gmail.com

Savez studenata Ekonomskog fakulteta
06.12.2006
089-0-REG-06-000461
44 00 595 550 001
Alekse Šantića 1
Vladimir Kapor 057-227-138 info@ssefis.org

Udruženje studenata Pravnog fakulteta “Pravnik”
08.12.2006
089-0-REG-06-000486
44 00 593 930 001
Alekse Šantića 3
Aleksandar Stanić

Udruženje studenata Fakulteta fizičke kulture “DIF”
Stambulčić bb
Aleksandar Jeftović 057-226-836

Studentski parlament Studentskog centra Pale
Romanijska 42
Drago Jovović
066-200-189; 065-421-415

Boračka organizacija Pale
15.02.2002
07/08/0801-053-320/02
44 00 571 960 004
Svetosavska 3 Mihajlo Parađina 057-226-267

Udruženje boraca “Beli vukovi”
11.03.2002
07/08/0801-053-908/02
44 00 595 710 009
Srpskih ratnika bb
Janko Šešlija 065-966-314

Udruženje ratnih veterana MUP-a, Specijalna jedinica “Jahorinski odred”
27.06.2014
06/1.07/0808-493-33-349/14
44 0374 833 0005
Filipa Višnjića 1
Borislav Cicović 065-537-023

Udruženje SUBNOR-a II svjetskog rata
03.03.1998
RU-5/98
Srpskih ratnika 18
Tomo Terzić
057-224-872

Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama “Sunce”
11.06.2009
089-DN-09-0000 75
44 00567 000 004
Milutina Milankovića 6
Milenko Vujinović 057-224-856; 065-967-283 udruzenje.sunce.pale@gmail.com

Udruženje penzionera Opštine Pale
28.02.2002
07/08/0801-053-586/02
44 005861 300 08
Dobroslava Jevđevića 5
Čedo Marinković 057-226-876: 065-648-314

Crveni krst Opštine Pale
28.02.2002
07/08/0801-053-669/02
44 00592 290 009
Luke 1
Jelena Plakalović 057-223-593 jelenamaj73@gmail.com

Udruženje građana “Povratak Pale”
08.06.2004
07/08/0801-053-30-78/04
040 182 1360 004
Podgrab
Ahmet Palo 057-248-129: 062-140-989

Udruženje porodica sa 4 i više djece “Pale 4+”
12.01.2016
06/1.07/0808-493-5-441/15
44 0397 3290 004
Dobroslava Jevđevića 29
Željko Ninković 065-658-658 pale4plus@gmail.com

Kolo srpskih sestara “Sveta velikomučenica Tekla”
Romanijska bb
Ljiljana Nešković 057-223-063

Udruženje poljoprivrednih proizvođača “Jahorina farmers”
21.07.2005
06/2.07/0808-053-33-63/05
44 021 284 100 02
Srpskih ratnika bb
Dojčilo Paunović 065-923-480

Lovačko društvo “Jahorina”
29.02.1996
RU-S/96
Sportska dvorana “Peki”
Slavko Kovačević 065-666-383

Ribolovačko udruženje “Bistrica”
27.04.2007
06/1.07/0808-053-33-83/07
44 0262 679 0009
Milana Simovića 17
Dejan Klačar 065-690-509; 057-224-778 pale.bistrica.rd@gmail.com

Humanitarna organizacija “Srbi za Srbe”
07.04.2010
06/1.07/0808-053-6-86/10
44 031 429 6 0003
Srpskih ratnika bb
Dobrina Kusmuk 065-616-719 organizacija@srbizasrbe.org

Agencija za razvoj i zapošljavanje “Novi biznis”
27.07.2012
06/1.07/0808-053-33-234/12
44 034 752 6 0009
Srpskih ratnika 35
Pero Marinković 065-923-480 petar.marinkovic@zzzrs.net

Udruženje jednoroditeljskih porodica “Iskra”
23.11.2012
06/1.07/0808-053-33-384/12
44 0351 396 0001
Vuka Karadžića 5 Biljana Jelić 065-045-294 udruzenjeiskra@gmail.com

Udruženje za podršku djeci, omladini i porodici “Klub ideja”
24.09.2012
06/1.07/0808-053-33-286/12
44 034 935 90008
Milana Simovića 26
Tatjana Jevtić 066-629-162: 065-446-739 klub.ideja12@gmail.com

Klub za djecu “Cvrčak”
07.10.2011
07.020/610-1377-2/11
450 74444 20008
Gavrila Principa bb
Ivana Savić 057-201-401 vrtic.cvrcak@yahoo.com

Gradska organizacija slijepih i slabovidnih Istočno Sarajevo
29.05.2009
06/1.07/0801-053-06-257/09
44 0055 25 80004
Banović Strahinje 9
Momir Ašonja 065-907-189 gosisistocnosarajevo@yahoo.com