Categories Archives: OGLASI

J A V N I P O Z I V.

Na osnovu tačke IV Odluke o utvrđivanju posebnog interesa opštine Pale za realizaciju investicionog projekta na lokalitetu poslovne zone „FAMOS“, broj: 01-022/50 od 20.04.2018. godine, i člana 90. Statuta opštine Pale („Službene novine grada I ...

JAVNI POZIV.

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 3/16) Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove raspisuje JAVNI POZIV Obavještava se javnost da je ...

OBAVJEŠTENjE.

REPUBLIKA SRPSKA OPŠTINA PALE Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove OBAVJEŠTENjE U skladu sa članom 47. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 3/16), Odlukom o u ...