Categories Archives: Načelnik

ODBORNICI.

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA                    SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA                 PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA              DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ           NARODNI DEMOKRATSKI POKRET SOCIJALISTIČKA P ...

Kabinet načelnika.

Boško Jugović – Načelnik opštine Pale Rođen je 1964. godine u Palama. Osnovnu školu završio je u Mokrom, a Gimnaziju u Palama. Diplomirao je 1987. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, stekavši zvanje diplomiranog inženjera elek ...

SO PALE.

Predrag Vučićević – predsjednik SO Pale Rođen 05.04.1978. godine u Sarajevu. Diplomirani ekonomista. Po nacionalnosti Srbin, pravoslavne vjeroispovjesti. 22.12.2014. izabran za predsjednika Skupštine opštine Pale. 2009 – 2014. potpredsjednik Sku ...