Turizam

zicara_jahorina

Područje opštine Pale svojim prirodnim uslovima pogoduje razvoju ugostiteljsko-turističke privrede. Vrlo privlačan za turiste, Olimpijski centar Jahorina, sa prekrasnim terenima za skijanje, neiscrpan je izvor za razvoj ove privredne djelatnosti, naročito u zimskoj sezoni, koja na ovom području traje i do pet mjeseci.

Skijašima i drugim turistima stoji na raspolaganju više od 20 km dobro urađenih staza za alpsko skijanje, koje su povezane sa 7 žičara i 6 ski-liftova, savremena ski-škola i ski-servis. U neposrednoj blizini ski-staza izgrađeni su hoteli “Bistrica”, “Košuta” i “Rajska dolina”.

Pored ovih hotela, tu su i privatni ugostiteljski objekti za smještaj gostiju: Pansion “Sport”, Hotel “Kristal”, Aparthotel “B&B-Vučko – *****”, Vila “Zlatna žita”, Hotel “Termag”, Hotel “Nebojša”, Hotel “San”, Vila “Tamara”, Vila “Lala”, Pansion “Dva javora”, Pansion “Pahuljica”, Pansion “Rajska vrata”, Pansion “Lavina”, Pansion “Snješko”, apartmani i vikend objekti. Pored ovih kapaciteta na Jahorini, u naselju Pale i bližem okruženju su smješteni Hotel “Panorama”, Pansion “Olimpik”, Pansion “Mig”, Hotel ,,Jetset,, i Hotel “Damis”. Ukupni smještajni kapaciteti na području opštine Pale su oko 3500 ležajeva.

termag_jahorina
Osim pogodnosti za zimski turizam, opština Pale raspolaže i izvanrednim uslovima za lovni turizam. Lovište “Pale”, kojim upravlja i gazduje Lovačko udruženje “Jahorina-Pale”, prostire se na području dviju opština, Pala i Starog Grada, ukupne površine 37.039 hektara. Lovište “Pale”, je jedno od najuređenijih i tehnički opremljenijih lovišta u Republici Srpskoj. Kad je riječ o saobraćajnim vezama, lovište je otvoreno magistralnim, regionalnim i šumskim putevima.

U lovištu su izgrađena i tri lovačka doma, od kojih su dva na području opštine Pale, i to: Lovački dom “Srndać” Majdani, sa 35 ležajeva, kamin-salom i grijanjem, i Lovački dom “Lane” Prača, sa 20-ak ležajeva. Svi lovački domovi su u dobrom stanju i adaptirani. Lovište “Pale” naseljavaju osnovne vrste divljači: srna, medvjed, divlja svinja, zec i lještarka.

Jedna od najznačajnijih prirodnih znamenitosti je pećina Orlovača, koja je uređena za turističke posjete. Orlovača (948 m) se nalazi na istoimenom uzvišenju u zapadnom dijelu romanijskog svoda, u slivu mokranjske Miljacke, odnosno u dolini njene desne pritoke Sinjave. U padini strmih odsjeka Orlovače, na kojima se ističu pećinski otvori, nalazi se zaselak Donje Sinjevo, koje je povezano sa Sumbulovcem makadamskim putem dužine 1 km.

Kroz Sumbulovac prolazi magistralni put Sarajevo – Pale – Sokolac, koji obezbjeđuje laku dostupnost ovom speleološkom lokalitetu, a najbliži gradski centri su Pale i Sarajevo, koji su udaljeni samo 10 odnosno pet km, tako da se pećina i njena najbliža okolina nalaze u izletničkim zonama ovih centara.
U velikom projektu koji realizuje Filozofski fakultet u Srpskom Sarajevu na lokalitetu Orlovače se planira i izgradnja etno-parka i nastavno-naučne baze.
Pećinski sistem Orlovača sa više od 2.500 m ispitanih kanala predstavlja jedan od najznačajnijih speleoloških objekata u Republici Srpskoj. U prvoj fazi, turističkoj svrsi je priveden dio pećine i ulaza do dvorane Romanije, ukupne dužine 566 m i površine 5.122 m2. U morfospeleološkom pogledu, u ovom dijelu pećine izdvojeno je 14 cjelina. U neposrednoj blizini Orlovače nalazi se nekoliko pećina različitih veličina.

pecina_orlovaca

Pećina Orlovača je jedan od najljepših bisera, koje je milionima godina vajala i stvarala Božanska ruka. Nakit Orlovače je unikatan i neponovljiv. To su neopisive skrivene ljepote, u kojima se stalagmiti, stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima, koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja. Uljepšana je nizovima draperija najtananijeg izgleda i najrazličitijih formi. Potpun pejzaž obogaćuju prekrasni salivi poput okamenjenih vodopada, koloritno dajući pećini savršen ambijentalni dizajn. Bigrene kade različitih veličina ispunjene vodom daju kompletan inventar pećinskog nakita. Orlovača je izvanredan speleološki objekat, u kome je živio Pećinski medvjed (Ursus speleus), daleki predak mrkog medvjeda (Ursus arctos), prije više od 16.000 godina. Pećina je stanište najugroženije grupe sisara u Evropi – slijepog miša (Microc hipoptrea), koji pripada endemskoj entemofauni. Pored kostiju medvjeda, pronađenih na udaljenosti od oko 400 metara od ulaza u pećinu, nađeni su i vrlo zanimljivi arheološki detalji, kao što su fragmenti keramike iz mezolita, zatim amoniti – stanovnici mezozojskog mora, i sjekira stara između 2.500 i 3.500 godina.

Attachment