OBAVJEŠTENjE

U skladu sa članom 47. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 3/16), Odlukom o utvrđivanju nacrta izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Pale-Centar“ I, Odlukom o utvrđivanju nacrta izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Dvorišta“ i Odlukom o utvrđivanju nacrta izmjena i dopuna dijela Plana parcelacije „Ekonomija Mokro- Karađorđevo“, ovi provedbeni akti biće izloženi od 01.06.2017. do 03.07.2017. godine u svrhu javnog uvida.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti javni uvid u navedene dokumente i dati prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrt Plana, i to svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 časova u prostorijama opštine Pale, ulica Romanijska broj 15.

Javna rasprava na nacrt izmjena i dopuna dijela Plana parcelacije „Ekonomija Mokro- Karađorđevo“ biće održana 03. 07. 2017. godine sa početkom u 10,00 časova, javna rasprava na nacrt izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Pale- Centar“ I biće održana 03. 07. 2017. godine sa početkom u 11,00 časova, a javna rasprava na nacrt izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Dvorišta“ biće održana 03.07.2017. godine sa početkom u 12,00 časova u sali Skupštine opštine Pale.

v. d. NAČELNIKA ODJELjENjA
Mr Mlađen Ćeremidžić, s.r.