Ugovori

2.3.2018. Sanacija oštećenih asfaltnih saobraćajnica i pranja saobraćajnica na području opštine Pale u 2018. godini – preuzmi dokumenat
2.3.2018. Održavanje zelenih površina na području opštine Pale u 2018. godini – preuzmi dokumenat
2.3.2018. Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza – preuzmi dokumenat
2.3.2018.  Pranje prevoznih sredstava Opštine Pale u 2018. godini – preuzmi dokumenat
28.3.2018.  Obezbjeđenje objekta “Famos” a.d. Koran- u stečaju – preuzmi dokumenat
28.3.2018.  Izbor najpovoljnije banke za poslove kreditnog zaduženja Opštine Pale za kupovinu imovine u vlasništvu

“FAMOS”- fabrika Koran a.d. u stečaju- preuzmi dokumenat
19.3.2018.  Nabavka materijala za održavanje čistoće zgrade Opština Pale u 2018. godini- preuzmi dokumenat
19.3.2018.  Nabavka materijala za održavanje zgrade Opština Pale u 2018. godini – preuzmi dokumenat
13.3.2018.  Nabavka tonera za potrebe Opštine Pale u 2018. godini – preuzmi dokumenat
13.3.2018.  Ukrašavanje grada povodom novogodišnjih i božićnih praznika  – preuzmi dokumenat
26.2.2018. Revizija projekta “Rekonstrukcija Romanijske ulice”  – preuzmi dokumenat
26.2.2018. Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe opštine Pale u 2018. godini  – preuzmi dokumenat
26.2.2018. Nabavka robe za potrebe čajne kuhinje u 2018. godini  – preuzmi dokumenat
20.2.2018. Nabavka štampanog materijala za potrebe opštine Pale u 2018. godini  – preuzmi dokumenat
19.2.2018. Nabavka računarske opreme- skenera i računara  – preuzmi dokumenat
5..2.2018. Nabavka stambene jedinice- stana – preuzmi dokumenat
2.2.2018. Smanjenje gubitka vode i revitalizacija i dogradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema Pale- Jahorina
– Komponenta 2 i 3- Izgradnja cjevovoda “Koran-Luke 2 -(Blok 6.)- Luke 1”, Rekonstrukcija pumpne stanice “Prača”
i izgradnja glavnog fekalnog kanalizacionog kolektora u užem gradskom području opštine Pale – preuzmi dokumenat
26.1.2018. Vršenje usluga finansijskog posredovanja- provizija poslovnih banaka za potrebe Opštine Pale u 2018. godini- preuzmi dokumenat
19.1.2018. Vršenje usluga organizacije novogodišnjeg prijema za službenike, namještenike Opštine Pale, predstavnike
javnih ustanova, predstavnike preduzeća i odbornike Opštine Pale u 2018. godini – preuzmi dokumenat
19.1.2018. Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2018. godini – preuzmi dokumenat
12.1.2018. Nabavka pogonskog goriva za potrebe Opštine Pale u 2018. godini – preuzmi dokumenat
12.1.2018. Vršenje usluga organizacije novogodišnjeg prijema za privrednike, poslovne partnere i prijatelje Opštine Pale
u 2018. godini – preuzmi dokumenat
4.1.2018. Radovi postavljanja javne rasvjete u 2017. godini – preuzmi dokumenat
4.1.2018. Osiguranje imovine, lica i Civilne zaštite Opštine Pale u 2018. godini – preuzmi dokumenat
4.1.2018. Usluge fotokopiranja za potrebe Opština Pale u 2018. godini – preuzmi dokumenat
26.12.2017. Nabavka kućnih brojeva u 2017. godini – preuzmi dokumenat
26.12.2017. Nabavka poklona povodom novogodišnjih praznika 2018. god. – preuzmi dokumenat
26.12.2017. Nabavka usluga softverske zaštite za 2018. godinu – preuzmi dokumenat
06.12.2017. Nabavka 7000 litara lož-ulja za grijanje zgrade opštine Pale za četvrti kvartal 2017. god. – preuzmi dokumenat
05.12.2017. Ugovor- Izgradnja i sanacija mostova na području Opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
29.11.2017 Nabavka ogrevnog drveta za potrebe mjesne kancelarije Mokro/Opština Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
22.11.2017 Izvođenje radova rekonstrukcije puteva na području Opštine Pale u 2017. godini- druga faza – preuzmi dokumenat
10.11.2017 Nabavka robe- računarske opreme- štampača za potrebe matičara – preuzmi dokumenat
26.10.2017 Vršenje usluga izgradnje ljetne učionice u dvorištu OŠ “Srbija” – preuzmi dokumenat
6.10.2017 Nabavka robe – kancelarijskog namještaja – usisivača i konvektora za grijanje – preuzmi dokumenat
3.10.2017 Sanacija i uređenje poljoprivrednog zemljišta – preuzmi dokumenat
28.9.2017 Nabavka poklon paketića za prvačiće – preuzmi dokumenat
11.9.2017 Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Pale u 2017. godini- druga faza – preuzmi dokumenat
1.9.2017 Nabavka arhivskih polica – preuzmi dokumenat
18.8.2017 Organizacija svečanog ručka povodom slave Opštine Pale – preuzmi dokumenat
18.8.2017 Vršenje usluga sanacije betonskog propusta u naselju Obilićevo – preuzmi dokumenat
4.8.2017 Izrada projektne dokumentacije za regulaciju rijeke Repašnice – preuzmi dokumenat
3.8.2017 Vršenje usluga organizacije Programa za slavu Opštine Pale – tehnički dio u 2017. godini – preuzmi dokumenat
3.8.2017 Vršenje usluga organizacije muzičkih koncerata na otvorenom povodom slave Opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
29.7.2017 Vršenje geodetskih usluga za potrebe Opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
18.7.2017 Nadzor nad izradom šumsko- privredne osnove za privatne šume na području opštine Pale za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2026. godine – preuzmi dokumenat
11.7.2017 Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
6.7.2017. Izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju puteva na području opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
16.5.2017. Izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju puteva na području opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
11.5.2017. Nabavka robe, računarske opreme- štampača – preuzmi dokumenat
4.4.2017.  Nabavka materijala za održavanje čistoće zgrade Opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
3.4.2017. Vršenje usluga održavanja prevoznih sredstava za potrebe Opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
3.4.2017. Vršenje usluga pranja prevoznih sredstava Opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
28.3.2017. Nabavka materijala za održavanje zgrade Opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
21.3.2017. Osiguranje pripadnika Civilne zaštite opštine Pale – preuzmi dokumenat
16.3.2017. Nabavka kancelarijskog namještaja – preuzmi dokumenat
16.3.2017. Izrada elaborata za sanaciju i asfaltiranje ulica u Palama- preuzmi dokumenat
10.3.2017. DOBROVOLjNO EX ANTE OBAVJEŠTENjE O TRANSPARENTNOSTI- preuzmi dokumenat
10.3.2017. Nabavka računarske opreme – skener i dva računara- preuzmi dokumenat
9.3.2017. Nabavka štampanog materijala za potrebe opštine Pale u 2017. godine – preuzmi dokumenat
28.2.2017. Nabavka 10.000 litara lož ulja za grijanje zgrade Opštine Pale za prvi kvartal 2017. godine – preuzmi dokumenat
28.2.2017. Nabavka pogonskog goriva za potrebe Opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
22.2.2017. Nabavka robe- računarske opreme- uređaja za skladištenje podataka sa servera – preuzmi dokumenat
15.2.2017. Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
15.2.2017. Nabavka tonera za potrebe opštine Pale u 2017. godini –  preuzmi dokumenat
14.2.2017  Vršenje usluga ukrašavanja grada povodom novogodišnjih i božićnih praznika – preuzmi dokumenat
30.1.2017. Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge – preuzmi dokumenat
30.1.2017. Nabavka računarske opreme- projektora – preuzmi dokumenat
30.1.2017. Nabavka robe za potrebe čajne kuhinje u 2017. godini – preuzmi dokumenat
26.1.2017. Nabavka računarske opreme-brzi skener i dva računara – preuzmi dokumenat
10.1.2017. Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
27.12.2016. Nabavka poklona povodom novogodišnjih praznika 2017. godine – preuzmi dokumenat
23.12.2016. Usluge fotokopiranja za potrebe Opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
22.12.2016. Osiguranje imovine i lica Opštine Pale u 2017. godini – preuzmi dokumenat
16.11.2016. Sanacija i izgradnja mosta na rijeci Prači, selo Mrakanj – preuzmi dokumenat
21.10.2016. Izgradnja prilaznog puta do pećine Orlovača – preuzmi dokumenat
15.10.2016. Realizacija projekta vodosnabdjevanja u selu Bogovići- izgradnja kaptaže – preuzmi dokumenat
15.9.2016. Nadzor nad rekonstrukcijom ulica i kanalizacionog sistema u opštini Pale – preuzmi dokumenat
15.9.2016.  Izgradnja i sanacija kanalizacione mreže na području opštine Pale – preuzmi dokumenat
10.9.2016. Izgradnja i asfaltiranje puteva na području opštine Pale – preuzmi dokumenat
6.9.2016. Nabavka opreme za izgradnju dječijih parkova na području opštine Pale u 2016. godini – preuzmi dokumenat
3.9.2016. Postavljanje javne rasvjete na lokacijama Vujalice, MZ Podgrab- Sjetlina i ulice Alekse Šantića u 2016 godini – preuzmi dokumenat
3.8.2016. Postavljanje javne rasvjete na nove betonske stubove (zamjena sa drvenih stubova) u 2016 godini – preuzmi dokumenat
17.6,2016. Nabavka računara – preuzmi dokumenat
27.5,2016. Nabavka sluѕbenog automobila za potrebe opštine Pale- preuzmi dokumenat
13,5,2016. Održavanje lokalnih makadamskih puteva na području opštine Pale u toku 2016 godine – preuzmi dokumenat
13.5.2016.Usluge čišćenja korita rijeke Repašnice u 2016. godini – preuzmi dokumenat
10.5.2016. Ugovor o izvođenju radova na javnoj rasvjeti u naseljima Kremenita Brda, Kalovita Brda, Donji Pribanj, Podgrab- Nikolići – preuzmi dokumenat
20.4.2016. Nabavka kanti za otpatke – preuzmi dokumenat
19.4.2016. Usluge izrade, izmjene i dopune regulacionih planova – preuzmi dokumenat
6.4.2016. Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u ulici Univerzitetska – preuzmi dokumenat
31.3.2016. Izvođenje radova na adaptaciji poslovnih prostorija u Sportsko-poslovnom centru “Peki”- preuzmi dokumenat
11.3.2016. Usluge izrade projekta – preuzmi dokumenat
17.2.2016. Nabavka materijala za održavanje čistoće- preuzmi dokument
16.2.2016. Nabavka pogonskog goriva za potrebe opštine Pale u 2016. godini- preuzmi dokument
12.2.2016. Nabavka 17000 litara lož-ulja za grijanje zgrade Opštine Pale u 2016. godini- preuzmi dokument
12.2.2016. Usluge tekućeg održavanja semafora i javne rasvjete na području opštine Pale u 2016. godini- preuzmi dokument
11.2.2016. Nabavka računara za potrebe opštine Pale – preuzmi dokument
3.2.2016. Vršenje geodetskih usluga za potrebe Opštine Pale u 2016. godinii – preuzmi dokument
3.2..2016.Nabavka štampanog materijala za potrebe Opštine Pale u 2016. godiniii – preuzmi dokument
3.2.2016. Usluge održavanja prevoznih sredstava Opštine Pale u 2016. godini- preuzmi dokument
29.1.2016. Usluge pranja prevoznih sredstava Opštine Pale u 2016. godini – preuzmi dokument
27.1.2016.  Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Opštine Pale u 2016. godini – preuzmi dokument
27.1.2016. Nabavka tonera za potrebe Opštine Pale u 2016. godini – preuzmi dokument
18.1.2016. Ugovor o osiguranju imovine i lica Opštine Pale u 2016. godini – preuzmi dokument
5.1.2016. – Usluge finansijskog posredovanja – provizija poslovnih banaka za potrebe Opštine Pale u 2016. godini – preuzmi dokument
4.1.2016. – Izvođenje radova na rušenju baraka – preuzmi dokument
29.12.2015. – Izvođenje radova na izgradnji šetališta – prelazak preko ulice Milana Simovića – preuzmi dokument
29.12.2015. – Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji ulice Univerzitetska – preuzmi dokument
29.12.2015. – Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2016. godini — preuzmi dokument
29.12.2015. – Ukrašavanje grada povodom novogodišnjih i božićnih praznika – preuzmi dokumenat
24.12.2015. –  Nabavka poklona povodom novogodišnjih praznika – preuzmi dokument
27.10.2015.- Izvođenje radaova na probijanju puta za selo Pavlovac – preuzmi dokument
14.10.2015 – izvođenje radova na izgradnji-sanaciji mosta u Sjetlini i mosta u selu Donje Sinjevo – preuzmi dokumenat
14.10.2015. – Nadzor nad izgradnjom igrališta u naselju Karađorđevo – Mokro – preuzmi dokumenat
14.10.2015. – Izrada igrališta u naselju Karađorđevo – Mokro – preuzmi dokumenat
25.9.2015 – Usluge projektovanja izrade investiciono-tehničke dokumentacije – preuzmi dokument
25.9.2015. – Izvođenje radova na izgradnji kišnih i kanalizacionih kolektora na području opštine Pale – preuzmi dokument
9.9.2015. – Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji kišnih i kanalizacionih kolektora na području opštine Pale – preuzmi dokumenat
9.9.2015. – Izrada horizontalne signalizacije u užem centru opštine Pale – preuzmi dokumenat

19.8.2015.- Naziv ugovora: Asfaltiranje 2015 – preuzmi dokumenat

 

Naziv ugovora: Usluge izrade projekta javne rasvjete u ulici Univerzitetska i projekta semafora na raskrsnici ulica Univerzitetska – Jovana Cvijića
Vrijednost ugovora: 5.955,30 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „UNIS“ doo Istočno Sarajevo
Datum ugovora: 06.07.2015. godine
Naziv ugovora: Usluge finansijskog posredovanja – provizija poslovnih banaka za potrebe Opštine Pale u 2015. godini
Vrijednost ugovora: 1.000,00 KM (bez PDV-a)
Ponuđač: NLB„RAZVOJNA BANKA“ ad Banjaluka
Datum ugovora: 01.07.2015. godine
Naziv ugovora: Usluge popravke semafora na raskrsnici ulice Nikole Tesle i Magistralnog puta M5
Vrijednost ugovora: 3.488,94 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „GOLDEN HANDS“ doo Pale
Datum ugovora: 03.07.2015. godine
Naziv ugovora: Usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i asfaltiranju puteva na području opštine Pale
Vrijednost ugovora: 2.900,00 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „AGENCIJA GRADING“ s.p. Mile Taušan Pale
Datum ugovora: 06.07.2015. godine
Naziv ugovora: Izvođenje radova na izgradnji prilaznog puta do pećine Orlovača
Vrijednost ugovora: 19.956,50 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „BELI“ doo Pale
Datum ugovora: 06.07.2015. godine
Naziv ugovora: Izvođenje radova na izradnji i rekonstrukciji ulice Univerzitetska
Vrijednost ugovora: 180.516,01 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „ROMANIJAPUTEVI“ ad Sokolac
Datum ugovora: 25.05.2015. godine
 
Naziv ugovora: Izvođenje zanatskih radova na završetku kancelarija na Ekonomskim fakultetu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta
Vrijednost ugovora: 19.901,82 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „STANIŠIĆ“ doo Pale
Datum ugovora: 14.05.2015. godine
Naziv ugovora: Usluge održavanja lokalnih makadamskih puteva na području opštine
Pale u 2015. godini (LOT A)
Vrijednost ugovora: 9.233,05 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „VELIKE ŠUME“ doo Pale
Datum ugovora: 07.05.2015. godine
Naziv ugovora: Usluge održavanja lokalnih makadamskih puteva na području opštine Pale u 2015. godini (LOT B)
Vrijednost ugovora: 8.682,45 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „MAJNEX“ doo Pale
Datum ugovora: 08.05.2015. godine
Naziv ugovora: Usluge održavanja lokalnih makadamskih puteva na području opštine Pale u 2015. godini (LOT C)
Vrijednost ugovora: 7.599,14 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „STANIŠIĆ“ doo Pale
Datum ugovora: 07.05.2015. godine
Naziv ugovora: Usluge održavanja lokalnih makadamskih puteva na području opštine
Pale u 2015. godini (LOT D)
Vrijednost ugovora: 7.041,20 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „BELI“ doo Pale
Datum ugovora: 07.05.2015. godineNaziv ugovora: Nabavka računara za potrebe Opštine Pale u 2015. godini
Vrijednost ugovora: 1.984,53 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „NF-tel“ doo Pale
Datum ugovora: 11.05.2015. godine
Naziv ugovora: Izvođenje radova na održavanju javnih površina u naselju Stanica Pale
Vrijednost ugovora: 1.499,94 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: JP „KOMUNALNO“ ad Pale
Datum ugovora: 29.04.2015. godine
Naziv ugovora: Usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ulice Univerzitrtska
Vrijednost ugovora: 1.900,00 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „AGENCIJA GRADING“ s.p. Pale
Datum ugovora: 30.04.2015. godine
Naziv ugovora: Nabavka robe za potrebe čajne kuhinje u Opštini Pale ua 2015. godinu
Vrijednost ugovora: 8.250,55 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „ONOGOŠT“ doo Sokolac
Datum ugovora: 02.04.2015. godine
Naziv ugovora: Izvođenje radova na završetku prostora u Sportskoj dvorani „Peki“ za nižu muzičku školu
Vrijednost ugovora: 39.294,87 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „GOLDEN HANDS“ doo Pale
Datum ugovora: 27.03.2015. godine
Naziv ugovora: Osiguranje radnika i imovine Opštine pale u 2015. godini
Vrijednost ugovora: 3.887,39 KM (bez PDV-a)
Ponuđač: „TRIGLAV OSIGURANjE“ ad Banjaluka
Datum ugovora: 23.03.2015. godine
Naziv ugovora: Radovi na javnoj rasvjeti u naselju Stojkovići
Vrijednost ugovora: 10.015,20 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „GOLDEN HANDS“ doo Pale
Datum ugovora: 20.03.2015. godine
Naziv ugovora: Radovi na javnoj rasvjeti na nove betonske stubove (zamjena sa drvenoh stubova)
Vrijednost ugovora: 11.943,36 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „GOLDEN HANDS“ doo Pale
Datum ugovora: 20.03.2015. godine
Naziv ugovora: Usluge sanacije oštećenja udarnih rupa na saobraćajnicama i pranje saobraćajnica
Vrijednost ugovora: 28.698,93 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „STANIŠIĆ“ doo Pale
Datum ugovora: 11.03.2015. godine
Naziv ugovora: Vršenje geodetskih usluga za potrebe Opštine Pale u 2015. godini
Vrijednost ugovora: 9.000,00 KM (bez PDV-a)
Ponuđač: „GEO-VUKSANOVIĆ“ Pale
Datum ugovora: 18.02.2015. godine
Naziv ugovora: Usluge tekućeg održavanja semafora i javne rasvjete na području opštine
Pale u 2015. godini
Vrijednost ugovora: 44.477,55 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „GOLDEN HANDS“ doo Pale
Datum ugovora: 12.02.2015. godine
Naziv ugovora: Usluge održavanja prevoznih sredstava Opštine Pale u 2015. godini
Vrijednost ugovora: 5.997,78 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „MIRAKIS“ doo Foča
Datum ugovora: 09.02.2015. godine
Naziv ugovora: Usluge pranja prevoznih sredstava Opštine Pale u 2015. godini
Vrijednost ugovora: 2.000,00 KM (bez PDV-a)
Ponuđač: Autopraonica „RABOTA“ s.p. Pale
Datum ugovora: 26.01.2015. godine
Naziv ugovora: Nabavka materijala za čišćenje zgrade Opštine Pale u 2015. godini
Vrijednost ugovora: 1.481,05 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „ONOGOŠT“ doo Sokolac
Datum ugovora: 22.01.2015. godine
Naziv ugovora: Nabavka materijala i opreme za tekuće održavanje zgrade Opštine Pale u
2015. godini
Vrijednost ugovora: 2.500,00 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „STANIŠIĆ“ doo Pale
Datum ugovora: 23.01.2015. godine
Naziv ugovora: Usluge ukrašavanja grada povodom novogodišnjih i božićnih praznika
Vrijednost ugovora: 4.890,60 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: „GOLDEN HANDS“ doo Pale
Datum ugovora: 13.01.2015. godine
Naziv ugovora: Nabavka poklona povodom novogodišnjih i božićnih praznika
Vrijednost ugovora: 4.662,50 KM (sa PDV-om)
Ponuđač: Knjižara „Prva knjiga“ Pale
Datum ugovora: 13.01.2015. godine