Saobraćaj

saobracaj_pale

Saobraćajni položaj opštine je povoljan zbog blizine najvećeg i glavnog grada Bosne i Hercegovine – Sarajeva (15 km) u kojem se ukrštaju putni pravci iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. U gradu Sarajevu se nalaze željeznička stanica i aerodrom. Kroz područje opštine, dolinama rijeka Miljacke, Mokranjske Miljacke, Paljanske Miljacke i Prače prolaze dva magistralna pravca: Sarajevo- Zvornik (Višegrad) i Sarajevo-Pale-Renovica.Od ovih magistralnih pravaca se granaju regionalni putevi: Sumbulovac-Hreša, Pale-Jahorina-Trebević, Podgrab-Jahorina.

Attachment