Rekonstrukcija vodovodne mreže u Mokrom

U Mokrom su danas započeli  radovi na rekonstrukciji  200 metara glavnog distributivnog voda u putnom pojasu magistralnog puta M-19 u Sumbolovcu.

Radove izvodi i finansira JP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Pale.