Popravljen kvar na vodovodu Jahorina – Pale

Dana 07.02.2018. godine došlo je do zagušenje   na glavnom kanalizacionom kolektoru Jahorina – Pale. U teškim vremenskim uslovima radnici “Vodovod i kanalizacija” a.d. Pale uspjeli su otkloniti zagušenje.