Klima

klima_pale

U nižim dijelovima opštine zastupljena je umjereno topla i vlažna klima, a već od Pala prema višim predjelima izražena je umjereno hladna vlažna klima. I jednu i drugu klimu karakteriše ravnomjeran raspored padavina u toku godine bez suvog razdoblja. Već od 1.000 m nadmorske visine ova klima prelazi u planinsku klimu.

 

Attachment