JAVNI POZIV

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 3/16) Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove raspisuje

JAVNI POZIV

Obavještava se javnost da je Skupština opštine Pale na sjednici održanoj dana 27. 12. 2017. godine usvojila Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana dijela posebnog područja Jahorina, (Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj 35/17)

Grafički prikaz obuhvata Planova izložen je na javni uvid u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove i na zvaničnoj internet stranici Opštine (https://www.pale.rs.ba)

Pozivaju se zainteresovana lica, vlasnici nekretnina, korisnici prostora i učesnici u njegovoj izgradnji i uređenju, da uzmu učešća u izradi Plana, odnosno izradi Izmjena navedenih Planova dostavljanjem svojih pismenih prijedloga i sugestija za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu.

PRAVOVREMENIM UKLjUČIVANjEM U PROCES PLANIRANjA STVARATE PRETPOSTAVKE ZA USPJEŠNU REALIZACIJU VAŠIH INVESTICIONIH NAMJERA I POTREBA KAO I ZA RJEŠAVANjE POTREBA I ZAŠTITU JAVNOG INTERESA.

Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti poštom na adresu: Opština Pale, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove, Ulica Romanijska broj 15, 71 420 Pale, ili lično u prijemnu kancelariju Opštine u formi dopisa.

Rok za dostavljanje prijedloga i sugestija je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Potrebne dodatne informacije u vezi sa navedenim aktivnostima mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove ili na telefon: 057 226 310.

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Pale, u dnevnom listu „Glas Srpske“, na OSM TV-u i na zvaničnoj internet stranici Opštine (https://www.pale.rs.ba).

Broj: 05-363- 22-18
Pale, 02.04.2017. godine

NAČELNIK ODJELjENjA
Mr Mlađen Ćeremidžić, s.r.

PRILOG – REGULACIONI PLAN – preuzmi