Geografski položaj

geografski-polozaj-pale

Opština Pale se nalazi u jugoistočnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Zauzima površinu od 492 km2 u visinskom intervalu 624–1916 m nadmorske visine. Smještena je između planinskih masiva Jahorine sa juga i jugoistoka, Gosine sa istoka, Romanije sa sjeveroistoka i Ozrena sa sjevera i sjeverozapada. Najveća nadmorska visina opštine je vrh Ogorjelica (1916 m) na Jahorini, a najniža u koritu rijeke Miljacke ispod Dovlića. Najveći dio opštine Pale je smješten iznad 800 m nadmorske visine.

Attachment