Dom zdravlja

dom_zdravlja_pale

Na području opštine Pale u oblasti zdravstva, odnosno primarne zdravstvene zaštite, djeluju Dom zdravlja i Apoteka “Pale”. Dom zdravlja Pale je izgrađen 1976. god, sa korisnom površinom od 1650 m2. Tada je opština Pale imala oko 15.000 stanovnika, a zaposleno je bilo 63 radnika, što je, s obzirom na udaljenost Kliničko-bolničkog centra Medicinskog fakulteta Sarajevo, zadovoljavalo standarde zdravstvene zaštite opštine Pale.

 Sada je u Domu zdravlja zaposleno 98 radnika od čega je 78 medicinskih i 20 nemedicinskih radnika.

Dom zdravlja je primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva organizovao po sistemu porodične medicine sa dvanaest timova, i to 10 timova u Palama i po jedan u ambulantama Mokro i Podgrab.

Zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti Doma zdravlja obavljaju zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici po sljedećim organizacionim jedinicama:

 • Služba opšte medicine
 • Medicina rada
 • Stomatološka služba i opšta stomatologija
 • Specijalistička stomatološka služba
 • Radiološka služba
 • Higijensko-epidemiološka služba
 • Dispanzer za školsku medicinu
 • Dispanzer za predškolsku djecu
 • Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena
 • Služba za laboratorijsku dijagnostiku
 • Služba interne medicine
 • Hitna medicinska pomoć sa hirurškom ambulantom
 • Služba opštih i pravnih poslova
 • Služba računovodstva i finansija

Attachment