Categories Archives: ОГЛАСИ

Ј А В Н И П О З И В.

На основу тачке ИВ Одлуке о утврђивању посебног интереса општине Пале за реализацију инвестиционог пројекта на локалитету пословне зоне ...

ЈАВНИ ПОЗИВ.

На основу члана 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16) Ођељење за просторно ...

ЈАВНИ ПОЗИВ за предају захтјева за додјелу тридесет (30) пластеника од 50 м2 са додатном опремом путем суфинансирања.

Број: 02-330-12-1/18 Пале, 26.03.2018. године У склопу Програма подстицаја развоју пластеничке производње у општини Пале за 2018 годину број 02-330-12/18 од 15.03 ...

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD).

OPŠTINA PALE U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE: JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BA ...