Categories Archives: ОГЛАСИ

Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga-Novelacije glavnih projekta: Fekalne kanalizacije centralnog dijela Pala, Prepumpne stanice fekalne kanalizacije uz budući uređaj za otpadne vode Pala i Vodovoda Koran- Luke II (Blok 6- Luke I).

„Novelacije glavnih projekta: Fekalne kanalizacije centralnog dijela Pala, Prepumpne stanice fekalne kanalizacije uz budući uređaj za otpadne vode Pala i Vodovoda Koran- Luke II (Blok 6- Luke I)“: 1. Novelacija glavnog projekta fekalne kanalizacije ...