Categories Archives: Јавне установе

PALESTAN.

OSNOVNI PODACI O AKCIONARSKOM DRUŠTVU „PALE-STAN“ A.D.„PALE-STAN“ PALE je osnovano Odlukom Skupštine opštine Pale br. 01-022/35 od 29.10.1999 godine kao Javno Osnovno Stambeno Preduzeće „PALE-STAN“ PALE Ulica Svetosavska 02. DJELATNOST DRU ...

Toplane.

Plan javnih nabavki za 2016. godinu Plan javnih nabavki za 2015. godinu Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2015. godinu Plan javnih nabavki za 2015. godinu sa svim izmjenama i dopunama Plan javnih nabavki za 2016. godinu Plan javnih nab ...