Categories Archives: Јавне набавке

Санација и реконструкција степеништа на улазу у двориште и преграде у библиотеци- паметна учионица у ОШ “Србија” у Палама.

Врста поступка: Конкурентски захтјев Врста уговора: Радови ЈРЈН: 45000000-7 45214200-2 Рок за достављање захтјева за ТД: 12.09.2018. године Рок за доставља ...

Rekonstrukcija objekta Opštine Pale.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak Vrsta ugovora: Radovi JRJN: 45200000-9           45213100-4 Rok za dostavljanje zahtjeva za TD: 27.07.2018. godine Rok za dostavljanje ponuda: 07.08.2018. godine u 11:00 časova Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 07.0 ...