Categories Archives: Информације

OBAVJEŠTENJE – STC ,,DVORIŠTA,,.

Na osnovu člana 39. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 55/10) u vezi člana 192. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 40/13) i člana 8. Odluke o pristu ...

O B A V J E Š T E Nj E.

Na sjednici Skupštine opštine Pale održanoj dana 15.11.2013.godine usvojen je Nacrt budžeta za 2014.godinu koji se upućuje na javnu raspravu u periodu od 15.11.2013.godine do 25.11.2013.godine.  Sve primjedbe i sugestije u vezi budžeta možete ...