Categories Archives: Главни мени

Дрвна индустрија.

На подручју општине Пале регистровано је 32 субјекта који испуњава услове за обављање ђелатности пиланске прераде дрвета. Дрвопрерађивачк ...

Туризам.

Подручје општине Пале својим природним условима погодује развоју угоститељско-туристичке привреде. Врло привлачан за туристе, Олимпијски ...

Саобраћај.

Саобраћајни положај општине је повољан због близине највећег и главног града Босне и Херцеговине – Сарајева (15 км) у којем се укрштају путн ...

Демографија.

На подручју општине Пале живи око 22.000 становника у десетмјесних заједница: Станица Пале, Обилићево, Репца, Прача, Подграб, Коран, Пале, Јaсик, ...

Рељеф.

Подручје општине Пале обухвата 492 км² изразито планинског карактера, са надморском висином од 624 до 1916 м. Најнижа тачка је на 624 м надморске в ...