Usluge fotokopiranja za potrebe Opštine Pale u 2017. godini

Usluge fotokopiranja za potrebe Opštine Pale u 2017. godini

Vrsta postupka: Konkurentski zahtjev

Vrsta ugovora: Usluge

JRJN: 79521000-2

Rok za dostavljanje zahtjeva za TD: 19.12.2016. godine

Rok za dostavljanje ponuda: 21.12.2016. godine u 11:30 časova

Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 21.12.2016. godine u 12:00 časova