Sportski klubovi

Atletski klub “Pale”
03.06.2004
07/08/0801-053-30-75/04
440 182 1100002
Ivana Kosančića 10
Radomir Kapor
065-631-611

Naziv: Biciklistički klub “Javorina”
2011
440 033 58110004
Magistralni put bb
Aleksandar Zeković
065-728-299

Džudo klub “Romanija”
22.07.2002
07/08/0801-053-1112/02
440 060 2510002
Srpskih ratnika bb
Mirko Subotić
065-582-215

Džudo klub “Rajko Kušić”
23.04.2003
07/08/0801-053-30-91/03
440 181 8140001
Dobroslava Jevđevića 5
Stojan Rističević
065-578-849

Klub borilačkih sportova “Deveta četa”
27.11.2014
06/1.07/0808-493-33-528/14
440 380 2480000
Romanijska 82
Miloš Golić
065-422-474

Karate klub “Romanija”
03.04.2008
06/1.07/0808-053-33-78/08
440 281 6060007
Stjepana Lučića 7
Momir Popović
065-640-331
samuraj@teol.net

Košarkaški klub “Jahorina”
07.11.2011
06/1.07/0808-053-33-237/11
440 192 4170009
Magistralni put 1
Bojan Karišik
066-110-870
bojan.k@teol.net

Košarkaški klub “Obilić””

Klub borilačkih sportova “Rajko Kušić”
17.03.1998
RU 19/98
440 059 3000004
3. april 34
Dragan Rabota
065-945-532
draganrabota@gmail.com

Klub borilačkih vještina “Zanshin”
05.10.2009
06/1.07/0808-053-33-195/09
440 306 8890006
Nikole Tesle bb
Veselin Marjanović
065-834-595
kbv.zanshin@yahoo.com

Klub malog fudbala “Jahorina”
25.11.2011
06/1.07/0808-053-33.251/11
440 338 5350009
S.J. Vukotića bb
Bojan Brčkalo
065-651-685
brckalob@gmail.com

Moto klub “Long Riders”
23.04.2007
06/1.07/0808-053-33-77/07
440 262 2610006 S.J. Vukotića bb
Goran Lukić
065-469-688

OK “Jahorina”
09.09.2009
06/1.07/0808-053-33-183/09
440 181 7250008 Trifka Grabeža 9
Branislav Blagojević
066-724-614
o.k.jahorina@paleol.net

Omladinski fudbalski klub “Podgrab”
26.11.2015
06/1.07/0808-493-5-401/15
440 395 7170007
Podgrab bb

Omladinski šahovski klub “Gambit”
01.02.2013
06/1.07/0808-053-33-54/13
440 353 1780002
Mihajla Pupina 39
Boris Papić
065-694-588

Šahovski klub “Romanija”
30.12.2008
06/1.07/0808-053-33-513/08
440 294 8990003
Dobroslava Jevđevića
SPC “Peki”
065-372-301

Planinarsko društvo “Javorina”
19.07.2004
07/08/0807-053-30-103/04
440 192 3280005 Magistralni put bb
Sanja Kavaz
065-922-722
sanjakavaz@yahoo.com

Planinarsko-ekološko društvo “Romanija”
29.07.2008
06/1.07/0808-053-33-190/08
440 287 7100001 Stjepana Lučića 15
Radoje Vojvodić
065-351-338
vojvodic@paleol.net

Udruženje “Prvi sportski koraci”
07.11.2012
06/1.07/0808-053-33-365/12
440 350 8290006
Lav Tolstoja 50
Dejan Đokanović 065-249-563

Udruženje fudbalski klub “Olimp”
28.11.2011
06/1.07/0808-053-33-252/11
440 283 8380005
Mladena Todorovića 2
Zoran Ćosić 065-200-777

Smučarski klub “Romanija”
28.03.2002
07/08/0801-053-972/02
440 059 9970005
Sportski centar “Peki”
Miroslav Goreta 065-581-391 skiromanijapale@paleol.net

SPD “Jahorina”
02.02.2009
06/1.07/0808-053-33-25/09
440 060 3320002
Serdar Janka Vukotića
Vesna Šljuka 057-223-208 spdjahorina@zoba.ba

Teakwon-do klub “Romanija”
28.02.2002
07/08/0801/053-672/02
440 059 1720000 Srpskih ratnika bb
Mladen Dragaš 065-952-711 tekwondo.pale@live.com

Teniski klub “Jahorina”
20.04.2002
07/08/0801-053-995/02
440 060 0810009
Milana Simovića 8
Slaviša Gunjak 066-675-234

Udruženje fudbalera rekreativaca “Pale”
27.05.2013
06/1.07/0808-053-33-237/13
440 358 0480006 Donja Ljubogošta
Bojan Brčkalo 065-651-685 brckalob@gmail.com

Škola fudbala “Piksi”
14.06.2007
06/1.07/0808-053-33-107/07
440 265 9610006 Karađorđeva 50
Goran Ivković 065-258-285 sfpiksi@paleol.net

Smučarski savez Republike Srpske
05.03.2002
07/08/0801-053-867/02
440 059 4070006 Svetosavska 5
Dragan Jeftović 065-524-809 smucarskisavez-rs@paleol.net

Sportski klubovi koji su uredno registrovani a nisu više aktivni

Auto-moto društvo “Jahorina”
10.01.2005
07/0808-053-33-8/05
440 192 4500009
Dobroslava Jevđevića 7
Miodrag Ćirić 065-532-394 amdj@hotmail.com

KK “Feniks”
05.03.2002
07/08/0801-053-868/02
440 059 4150000
Dobroslava Jevđevića
Dušan Stanišić 057/226-656 zeljko@paleol.net

KK “Filozofski”
04.11.2002
07/08-0801-053-1181/02
440 181 6010003
Magistralni put

Odbojkaški klub “Student”
27.12.2002
07/08/0801-053-30-1214/02
440 181 6520001
Romanijska 42
Dragan Todorović 057-227-032

Odbojkaški klub “Mokro”
11.08.2008
06/1.07/0808-053-33-204/08
440 288 2010002 Mokro bb
Mlađen Ćeremidžić 065-949-486

Rukometni klub Pale
13.12.2012
06/1.07/0808-053-33-444/12
440 351 9140006 Jahorinski potok bb
Siniša Karišik 065-923-440

Smučarski klub I “Sarajevo”
27.03.2003
RU 17/3
440 060 4130002 Magistralni put 1C
Dragan Jeftović 065-524-809

Snowboard klub “Jahorina”
08.04.2010
06/1.07/0808-053-6-92/10
440 253 4670007 Dobroslava Jevđevića
Nemanja Cicović 065-411-307 snbjahorina@yahoo.com