Демографија

На подручју општине Пале живи око 22.000 становника у десетмјесних заједница: Станица Пале, Обилићево, Репца, Прача, Подграб, Коран, Пале, Јaсик, Брезовице и Мокро.