PRIJEDLOZI ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANjA (2)

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine opštine Pale,
Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Pale
JAVNO POZIVA
Građane, ustanove, preduzeća i udruženja građana sa područja opštine Pale i šire da na osnovu Odluke o ustanovljavanju nagrada i priznanja kojom su utvrđeni uslovi i kriteriji dostave
PRIJEDLOGE ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANjA
Nagrade i priznanja dodjeljuju se:
– građanima
– preduzećima
– ustanovama i
– udruženjima građana sa područja opštine Pale
za značajna ostvarenja i izuzetne uspjehe postignute u svim oblastima života i rada, za kontinuirani rad ili za izuzetno djelo društveno priznato u oblasti proizvodnje, nauke, kulture, umjetnosti i drugim oblastima društvenog života i rada bez obzira na godinu njegovog ostvarenja.
Nagrade i priznanja mogu se dodijeliti i građanima, preduzećima, ustanovama i udruženjima građana van područja opštine Pale ako se njihovo ostvarenje i rezultati rada odnose na opštinu Pale.
Nagrade i priznanja u vidu plakete dodjeljuje Skupština opštine povodom Praznika opštine.
Kolektivna nagrada se dodjeljujeu vidu plakete, a pojedinačna uz plaketu sadrži i novčanu nagradu od 1.000 KM.
Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju građani, preduzeća, ustanove i udruženja građana.
Predlagač koji smatra da je neki pojedinac ili kolektiv svojim radom zaslužio da ponese priznanje, nagradu, dužan je da Komisiji za nagrade i priznanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva dostavi precizne podatke za pojedinca, ili kolektiv sa opisom djelatnosti koju obavlja i rezultatima koji su doprinijeli afirmaciji, bogaćenju i poboljšanju ukupnog života na području opštine Pale.
Poziv je otvoren od 05. 05. do 05.06.2016. godine.
Prijedloge u tom periodu slati na adresu Skupština opštine Pale, Ul. Romanijska br. 15 sa naznakom ”Za Komisiju za nagrade i priznanja”.
Pale, 05. maj 2016.godine
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Mlađenka Dragaš,s.r.