Kлима

У нижим дијеловима општине заступљена је умјерено топла и влажна клима, а већ од Пала према вишим пређелима изражена је умјерено хладна влажна клима. И једну и другу климу карактерише равномјеран распоред падавина у току године без сувог раздобља. Већ од 1.000 м надморске висине ова клима прелази у планинску климу.