Javna rasprava o nacrtu bužeta za 2016. godinu

 
Na sjednici Skupštine opštine Pale održanoj dana 13.11.2015.godine usvojen je Nacrt budžeta opštine Pale za 2016.godinu koji se upućuje na javnu raspravu u periodu od 13.11.2015.godine do 20.11.2015.godine.
 
Nacrt budžeta opštine Pale za 2016. godinu dostupan je na zvaničnoj internet stranici opštine Pale. Sve primjedbe i sugestije u vezi budžeta možete slati na mail opštine Pale finansije.pale@gmail.com ili doći lično u salu Skupštine opštine Pale dana 20.11.2015.godine u periodu od 09-16 časova.
 
PREUZMITE DOKUMENTE
 

Nacrt budžeta za 2016. godinu