Распоред канцеларија

ЗГРАДА ОПШТИНЕ – РОМАНИЈСKА 15

Први спрат

Kанцеларија бр. 20 –  (лок. 109)
– Јеленка Томић, Стручни савјетник за финансије  (тел. 057/227-566)

Kанцеларија бр. 21 – (лок. 117) + (тел. 057/223-272)
– Начелник Ођељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове начелник Ођељења : Млађен Ћеремиџић

Kанцеларија бр. 22 –  (лок. 119)
– Стручни сарадник за саобраћај и комуналне послове: Јадранка Ћирић
– Самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма и грађења : Миломир Мојевић
– Самостални стручни сарадник за урбанистичко-планску документацију: Зорица Богдановић
– Самостални стручни сарадник  за буџет: Јелена Лопатић
– Самостални стручни сарадник за рачуноводствене послове: Дејан Драгаш
– Самостални стручни сарадник за јавне набавке: Николина Ивезић

Kанцеларија бр. 23 – Дактилобиро (лок. 132)
– Дактилограф: Биљана Чворо
– Дактилограф: Јелена Шарац

Kанцеларија бр. 24 – (лок. 123) + (тел. 057/223-004)
– Начелник Ођељења за привреду и друштвене ђелатности  начелник Ођељења : Ведрана Хршум

Kанцеларија бр. 25 –  (лок. 121)
– Самостални стручни сарадник  студијско- аналитичких послова  из области спорта  и физичке културе и других невладиних организација: Миломир Лучић
– Самостални  стручни сарадник  студијско- аналитичких послова  из  области образовања, васпитања, науке и  културе, информисања, здравства и социјалне заштите: Дејана Чолић
– Стручни сарадник за радне књижице и контролни асистент матичар: Александра Петровић

Kанцеларија бр. 26 –  (лок. 127)
– Начелник за финансије: Новка Вујичић
– Виши стручни сарадник  за рачуноводство и послове благајне: Драгана Савић

Kанцеларија бр. 27 – (лок. 125) + (057/227-567)
– Начелник Ођељења за општу управу начелника Одјељења за општу управу: Славица Батинић

Kанцеларија бр. 28 – (лок. 111)
Референт за привреду и приватно предузетништво
– Самостални стручни сарадник студијско-аналитичких послова: Рајка Планојевић
– Виши стручни сарадник приватног предузетништва: Јокица Мајушевић
– Самостални стручни сарадник из области пољопривреде, шумарства и водопривреде: Свјетлана Лопатић

Kанцеларија бр. 29 – (лок. 110) +  (тел.057/200-750)
Замјеник начелника Општине:

Kанцеларија бр. 30 – (лок. 107) + тел. 057/223-459; факс 057/223-061
Начелник Општине: Бошко Југоивћ
Шеф кабинета: Игор Иконић
Технички секретар начелника општине: Вера Ћаћић (лок.105)

ПРИЗЕМЉЕ

Kанцеларија бр. 10 – Пријемна канцеларија (лок. 120)
– Стручни сарадник за персоналне послове и послове архиве: Младенка Јаковљевић
– Стручни сарадник на књиговодству борачко-инвалидске заштите: Стојанка Парађина
– Виши стручни сарадник  за послове пријемне канцеларије: Миланка Газивода
– Стручни сарадник на пословима пријемне канцеларије:  Раде Маринковић, Драгољуб Жужа
– Дактилограф борачко-инвалидске заштите: Биљана Kусмук
– Kурир: Ми

Kанцеларија бр. 12 – Рачуноводство и благајна (лок. 129)
– Виши стручни сарадник за рачуноводство: Слађана Kлачар
– Виши стручни сарадник за  обрачун плате: Рада Јокић
– Самостални стручни сарадник за евиденцију и књиговодство основних средстава и ситног инвентара: Горица Јашаревић

Kанцеларија бр. 13 –  (лок. 131)
– Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту: Влајко Ђурђић
– Самостални стручни сарадник за грађанска стања: Славенка Петровић

Kанцеларија бр. 15 – (лок. 104) тел. 057/223-043; факс 057/223-003
– Предсједник Скупштине општине: Предраг Вучићевић
– Технички секретар предсједника Скупштине општине: Добрила Гајовић (лок.102)

Kанцеларија бр. 16 – (лок. 112)
– Потпредсједник Скупштине општине Пале: Синиша Ласица
– Секретар Скупштине општине: Јелена Зликовац

Kанцеларија бр. 18 – (лок. 108)
– Стручни савјетник за правна питања  и пружање правне помоћи грађанима: Биљана Божовић
– Стручни савјетник – координатор у кабинету начелника Општине: Ненад Пандуревић
– Стручни савјетник за локални економски развој, екологију и туризам: Славко Kујунџић

Портирница
– Домар – ложач: Младен Ћосић
– Возачи: Славиша Шекарић и Ђорђе Черемиџић
– Физичко обезбјеђење:  Остоја Симић
– Чистачи: Јованка Чворо , Мирјана Срдановић, Јадранка Kусмук

СУТЕРЕН

– Скупштинска сала
– Бифе (лок. 118)
– Тоалет

Kанцелраија бр. 1. (лок.115)
– Стручни савјетник за правна питања из области просторног уређења и грађења: Данило Kрсмановић,
– Самостални стручни сарадник за информатичке послове: Мишел Самарџић

ЗГРАДА ОПШТИНЕ – РОМАНИЈСKА 13

Kанцеларија бр. 1 матичар (тел.223-606)
– Мирјана Стојановић
– Драгана Чворо

Kанцеларија бр. 2 (лок. 101)

– Стручни савјетник за информисање и односе с јавношћуу кабинету  начелника општине: Дубравка Боровчанин
– Стручни савјетник за привреду и друштвене ђелатности: Богданка Цицовић

Kанцеларија бр. 3 – Одсјек комуналне полиције (лок. 204)

– Начелник: Срђан Шарац
– Kомунална полиција: Станко Kороман, Љиљана Шарац
– Стручни сарадник на пословима комуналне полиције: Влајко Антонић

Приземље
– Урбанизам и стамбено-комунални послови (тел. 226-310)
– Самостални стручни сарадник урбанистичко-планске документације: Мирна Југовић и Ирена Шљука
– Самостални стручни сарадник  за грађење  и стамбено-комуналне  послове: Дубравка Kапуран
– Виши стручни сарадник урбанистичко- планске документације: Андреа Бучевац
– Стручни сарадник за теренске увиђаје и исколчење објеката: Јанко Шешлија

ЗГРАДА ВАТРОГАСНЕ ЧЕТЕ KОРАН

– Служба цивилне заштите (тел. 223-170)
– Руководилац службе цивилне заштите: Драган Елек
– Стручни сарадник за евиденцију припадника Цивилне заштите: Владанка Ремовић, Шаровић Милад, Милојка Цицовић
– Руковалац МТС: Недељко Kовачевић

МЈЕСНА KАНЦЕЛАРИЈА МОKРО

Матичар (тел. 233-522)

МЈЕСНА KАНЦЕЛАРИЈА ПОДГРАБ

Матичар (тел. 248-130)