Географски положај

Општина Пале се налази у југоисточном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине. Заузима површину од 492 км2 у висинском интервалу 624–1916 м надморске висине. Смјештена је између планинских масива Јахорине са југа и југоистока, Госине са истока, Романије са сјевероистока и Озрена са сјевера и сјеверозапада. Највећа надморска висина општине је врх Огорјелица (1916 м) на Јахорини, а најнижа у кориту ријеке Миљацке испод Довлића. Највећи дио општине Пале је смјештен изнад 800 м надморске висине.