K O N K U R S za dodjelu studentskih stipendija

stipendije
Broj: 02-67/1
Pale, 16.02.2015. godine
Na osnovu člana 60. Statuta opštine Pale (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj 16/14) i člana 3. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj 04/09) načelnik opštine Pale raspisuje
K O N K U R S
za dodjelu studentskih stipendija
Raspisuje se konkurs za dodjelu dvadeset šest (26) studentskih stipendija iz budžeta opštine Pale redovnim studentima koji se školuju u obrazovnim ustanovama u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu, a imaju stalno prebivalište na području opštine Pale.
1. Prema kriterijumu zanimanja, dodijeliće se dvadeset (20) stipendija studentima sledećih fakulteta:
– Filozofski fakultet, sledeći odsjeci: Njemački jezik i književnost, Psihologija, Novinarstvo, Sociologija i Kineski jezik i književnost.
– Pravni fakultet,
– Ekonomski fakultet,
– Elektrotehnički fakultet,
– Saobraćajni fakultet,
– Fakultet političkih nauka, smjer: Politologija,
– Prirodno-matematički fakultet, smjer: Biohemija.
2. Na prijedlog opštinske Boračke organizacije dodijeliće se tri (3) stipendije za djecu poginulih boraca VRS i RVI od I do IV kategorije.
3. Prema kriterijumu socijalno-ekonomskog statusa studenata dodijeliće se dvije (2) stipendije.
4. Prema ostvarenim sportskim rezultatima Opština će dodijeliti jednu (1) stipendiju perspektivnim sportistima.
II
Pravo podnošenja prijava na konkurs iz tačke I, stav 1, podtačka 1. imaju studenti II, III i IV godine studija, a koji nisu korisnici stipendije ili materijalno-finansijske pomoći po osnovu školovanja od drugog davaoca.
III
Pravo podnošenja prijava na konkurs iz tačke I, stav 1, podtačka 2. i 3. imaju studenti I, II, III i IV godine studija a koji nisu korisnici stipendije ili materijalno-finansijske pomoći po osnovu školovanja od drugog davaoca.
IV
Pravo na stipendiranje iz tačke I, iz opštinskog budžeta može imati samo jedan student iz porodice istovremeno.
V
Uz prijavu na konkurs studenti su dužni dostaviti sledeća dokumenta:
1. Uvjerenje nadležnog fakulteta o upisanoj godini – semestru studija u svojstvu redovnog studenta;
2. Uvjerenje CIPS-a Pale o prijavljenom prebivalištu,
3. Izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu materijalnu pomoć za školovanje,
4. Uvjerenje o svim položenim ispitima i prosjeku ocjena tokom studija,
5. Kućnu listu o zajedničkom domaćinstvu,
6. Potvrde o mjesečnim primanjima u porodici (poslednja platna lista zaposlenih članova domaćinstva, ček od penzije/invalidnine, ovjerena izjava o prihodima po svim ostalim osnovama ukoliko se ostvaruju, potvrda sa biroa o nezaposlenim članovima domaćinstva ili bilo koji drugi dokument kojim se dokazuje primanje članova domaćinstva).
Fotokopije dokumenata kao i izjave moraju biti ovjerene kod nadležnog opštinskog organa i ne starije od šest (6) mjeseci.
VI
Prispjele prijave će biti bodovane prema Kriterijima za bodovanje studentskih stipendija, na osnovu čega će Komisija za dodjelu studentskih stipendija donijeti prijedlog rang liste i isti uputiti Načelniku na razmatranje i dalje odlučivanje.
VII
Načelnik opštine će zaključiti pojedinačne ugovore sa studentima kojima budu dodijeljene stipendije, a kojim će se regulisati visina stipendije i međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.
VIII
Konkurs ostaje otvoren do 04.03.2015. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
IX
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Opština Pale, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, Ul. Romanijska br. 15, 71420 Pale, sa naznakom “Prijava na Konkurs za dodjelu studentskih stipendija”.
X
Javni konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Pale, u dnevnom listu “Večernje novosti” i na zvaničnoj internet stranici Opštine.
XI
Za sva eventualna pitanja zainteresovani se mogu obratiti u kancelariju broj 23. u zgradi Opštine ili na telefon: 057/226-592, lokal 121.
NAČELNIK
Miodrag Kovačević

Attachment

Leave a Comment