Konferencija za štampu

press-nacelnik

Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević održao je danas u Opštini Pale  konferenciju za štampu na kojoj su predstavljeni  projekti, ulaganja i planovi ove lokalne zajednice u tekućoj godini.

Opština Pale spada u red rijetkih lokalnih zajednica koje uspjevaju redovno servisirati svoje zakonske obaveze zahvaljujući jakoj finansijskoj politici koja se provodi od 2012. godine.  Prema riječima načelnika Kovačevića , u 2015. godini će biti isplaćeno 1.074.230,00 KM kredita za izgradnju Sportsko poslovnog centra kao i 40.000,00 KM kamate po kreditu Evropske investicione banke za projekat revitalizacije vodovodnog i kanalizacionog sistema na području opštine kojim će do kraja septembra ove godine biti zamjenjeno 11 kilometara azbestnih cijevi koje se u potpunosti izbacuju iz upotrebe u vodovodnom sistemu opštine Pale.

„Programom izgradnje i uređenja prostora ove godine planirano je 1.149.100,00 KM za projekte nastavka izgradnje šetališta, izgradnje Univerzitetske ulice, rekonstrukciju dječijeg igrališta u centru grada, završetak dijela prostora u SPC „Peki“ za nižu muzičku školu“ rekao je Kovačević i dodao da će realizacijom ovih projekata biti definasan centar Pala što je i bila vizija ove lokalne uprave.

Iz sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede ove godine  predviđena je izgradnja pijace, a programom upotrebe naknade po Zakonu o šumama biće urađeni kanalizacioni i kišni kolektor prema Repašnici, kanalizacija u naselju Krivače , prilazni put do pećine Orlovače, igralište u naselju Karađorđevo-Mokro, most u Sjetlini, put u naselju Dušanovo, asfaltiranje puteva za Ćemanoviće, Krivače, Krivodoli, Staru stanicu, put do Pravoslavne crkve u Mokrom kao i probijanje puta prema selu Pavlovac, izgradnja puta prema Ostrošniku, javna rasvjeta u naselju Stojkovići  kao i drugi infrastrukturni radovi.

Za stambeno komunalne poslove, odnosno održavanje javne rasvjete i semafora, sanaciju oštećenja na saobraćajnicama, usluge zimske službe, održavanje zelenih površina i spomenika planirano je 717.000,00 KM, a za subvencioniranje javnih preduzeća  „Toplane“ i  „Pale stan“ 97.000,00 KM.

Kovačević je naveo da će za funkcionisanje javnih ustanova kojima je osnivač opština – Centra za socijalni rad, Dječijeg i Kulturnog centra i Narodne biblioteke biti izdvojeno 1.560,336,00 KM, a za tekuće pomoći građanima, odnosno porodicama poginulih boraca, RVI, stipendistima 135.200,00 KM.

Pored grantova sportskim i omladinskim organizacijama, udruženjima za afirmaciju prava boraca i osoba sa invaliditetom i humanitarnim organizacijama koji su u budžetu za 2015. godinu planirani sa oko 250.000,00 KM potrebno je napomenuti da su i ove godine obezbjeđeni besplatni termini za treninge sportskim klubovima u SPC „Peki“ kao i kancelarije za klubove.

Načelnik Kovačević je istakao da je od  01. januara ove godine u opštinsku administraciju uvedeno elektronsko kancelarijsko poslovanje  sa ciljem  poboljšanja efikasnosti  administracije u korist korisnika usluga.

Attachment

Leave a Comment