Odluke

– 29.11.2018. – Одлука за избор најповољније банке за послове кредитног задужења општине Пале за инвестициона улагања  – преузми
– 10.8.2018. – Одлука за извођење радова реконструкције санитарних просторија Основне школе „Пале“ – преузми
– 8.8.2018. – Одлука 
за извођење радова реконструкције пода у цркви Успења Пресвете Богородице у Мокром – преузми
– 6.7.2018. – Реконструкције и асфалтирања улица на подручју општине Пале. – преузми
– 25.6.2018. – Одлука за вршење услуга надзора над извођењем грађевинских радова на изградњи и асфалтирању путева на подручју општине Пале. – преузми
– 25.6.2018. – Одлука за вршење услуга надзора над извођењем грађевинских радова на изградњи и асфалтирању путева на подручју општине Пале. – преузми
– 23.5.2018. – Избор најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи и асфалтирању путева на подручју општине Пале – преузми
– 23.5.2018. – Избор најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи и асфалтирању путева на подручју општине Пале – преузми
– 23.5.2018. – Избор најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи и асфалтирању путева на подручју општине Пале – преузми
– 23.5.2018. – Избор најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи и асфалтирању путева на подручју општине Пале – преузми
– 23.5.2018. – Вршење услуга надзора над извођењем грађевинских радова на изградњи и асфалтирању путева на подручју општине Пале – преузми
– 9.5.2018. – Održavanja lokalnih makadamskih puteva na području opštine Pale u 2018. godini.- preuzmi dokumenat
– 27.4.2018. – Odluka za nabavku plastenika- preuzmi dokumenat
– 25.4.2018. – Odluka za izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju puteva na području opštine Pale (Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 i Lot 6). – preuzmi dokumenat
– 25.4.2018 – Odluka za vršenje usluga tekućeg održavanja semafora i mreže javne rasvjete na području Opštine Pale u 2018. godini. – preuzmi dokumenat
– 28.2.2018 – Odluka o utvrđivanju Liste stručnih lica ovlašćenih za vršenje tehničkog pregleda:- – preuzmi dokumenat

– 13.2.2018 – Izvođenje radova na rekonstrukciji Romanijske ulice – – preuzmi dokumenat
– 8.12.2017. – Odluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2018. godini, LOT-ovi 1,2,3,4,5,6,7 i 8. –  – preuzmi dokumenat
– 24.11.2017. – Odluka o poništavanju direktnog sporazuma za nabavku usluge- izrade plana parcelacije za Mokro 2 i izrade regulacionog plana Luke 1. – preuzmi dokumenat
– 17.11.2017. – Ovom odlukom se poništava postupak javne nabavke za nabavku 7000 l lož- ulja za grijanje zgrade opštine Pale za četvrti kvartal 2017. godine, – preuzmi dokumenat
– 6.10.2017. – Rekonstrukcije puteva na području opštine Pale u 2017. godini- druga faza.

16.08.2017 – Vršenje usluga održavanja lokalnih makadamskih puteva na području opštine Pale u 2017. godini- druga faza
23.05.2017 – Odluka o održavanju lokalnih makadamskih puteva na području opštine Pale u 2017. godini. 

20.04.2017. – Odluka za Sanaciju i asfaltiranje puteva na području opštine Pale u 2017. godini.
22.02.2017. –  Odluka za izradu šumsko- privredne osnove za šume u privatnoj svojini na području opštine Pale od 01.01.2017. god. do 31.12.2026. god..

22.02.2017. –  Odluka za vršenje usluga tekućeg održavanja semafora i javne rasvjete na području opštine Pale u 2017. godini..
26.01.2017. –  Odluka o nababavci 10.000l lož-ulja za grijanje zgrade Opštine Pale za prvi kvartal 2017. godine.

GODINA 2016.

23.12.2016. Odluka o fotokopiranju za potrebe Opštine Pale u 2017. godini.
13.12.2016. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2017. godini, LOT-ovi 1,2,3,4,5,6,7 i 8.
21.10.2016. – Odluka o za izvršenje radova Sanacije mosta na rijeci Prači u zaseoku Dvorišta za selo Neorići, dužine 18m.
22.9.2016. – Odluka o poništavanju tendera za postupak javne nabavke: „Izgradnje i sanacije kanalizacione mreže na području opštine Pale“
15.9.2016. – Odluka za realizaciju projekta vodosnabdjevanja u selu Bogovići- izgradnja kaptaže u selu Bogovići
15.9.2016. – Odluka o pokretanju direktnog sporazuma- Usluge nadzora nad rekonstrukciom ulica i kanalizacionog sistema u opštini Pale
14.9.2016 – Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju puteva na području opštine Pale- Asfaltiranje kraka Univerzitetske ulice do ulice Mladena Todorovića
29.8.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Stojkovići
24.8.2016. Odluka o izboru najpovoljnije ponude i poništenju postupka izgradnje i sanacije kanalizacione mreže na području opštine Pale
16.8…2016. Odluka – izbor najpovoljnije  ponude u  postupku izvršenja nabavke i postavljanja javne rasvjete na području opštine Pale
16.8…2016. Odluka – izbor najpovoljnije  ponude u  postupku nabavke opreme za izgradnju dječijih parkova na području opštine Pale
16.8…2016. Odluka – izbor najpovoljnije ponude u  postupku javne nabavke za izvodjenje radova na izgradnji i asfaltiranju puteva na području opštine Pale
16.8.2016. Odluka – poništavanje postupka za izvodjenje radova na izgradnji i asfaltiranju puteva na području opštine Pale
20.7.2016. za izvršenje radova postavljanja javne rasvjete na nove betonske stubove (zamjena sa drvenih stubova) u 2016. godini.
18.7..2016. Odluka – poništavanje postupka javne nabavke za izvodjenje radova na izgradnji i asfaltiranju puteva na području opštine Pale
27.4.2016. Odluka za izradu, izmjena i dopuna regulacionih planova.
27.4.2016. Odluka za nabavku službenog automobila za potrebe Opštine Pale.
30.3.2016. Odluka  za vršenje usluga održavanja lokalnih makadamskih puteva na području opštine Pale u 2016. godini (LOT A, B, C i D).
30.3.2016. Odluka za nabavku kanti za otpatke na području opštine Pale u 2016. godini.
22.3.2016. Odluka za izvođenje radova na javnoj rasvjeti u ulici Univerzitetska.
22.3.2016. Odluka za vršenje usluga projektovanja.

22.3.2016. Odluka za izvođenje radova na adaptaciji poslovnih prostorija u Sportsko-poslovnomcentru „Peki“.
22.3.2016. Odluka za izvođenje radova na rekonstrukciji JU DC „Buba-mara“.
24.2.2016. nabavku 17.000 litara lož-ulja za grijanje zgrade Opštine Pale u 2016. godini.
24.2.2016. Odluka za nabavku pogonskog goriva za potrebe Opštine Pale u 2016. godini.
24.2.2016. Odluka o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora ponuđaču.
1.2.2015. Odluka za vršenje usluga tekućeg održavanja semafora i javne rasvjete na području Opštine Pale u 2016. godini.
15.12.2015 Odluka – Fotokopiranja za potrebe Opštine Pale u 2016. godini

GODINA 2015

15.12.2015 Odluka – Fotokopiranja za potrebe Opštine Pale u 2016. godini
7.12.2015. Odluka – Javna rasvjeta na nove betonske stubove (zamjena sa drvenih stubova).
14.12.2015. Odluka – izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji ulice Univerzitetska
14.12.2015. Odluka – izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji šetališta – prelazak šetališta preko ulice Milana Simovića.
10.12.2015. Odluka – Javna rasvjeta na nove betonske stubove (zamjena sa drvenih stubova).
26.10.2015. Odluka za nabavku 3000 litara lož ulja za grijanje zgrade opštine Pale
23.10.2015. Odluka za izvođenje radova na probijanju puta prema selu Pavlovac
25.9.2015. Odluka za izvođenje radova na sanaciji mosta u Sjetlini – Podgrabu LOT 1 i mosta u Donjem Sinjevu – Mokro LOT 2.
25.9.2015. Odluka za vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji igrališta u naselju Karađorđevo – Mokro.
25.9.2015. Odluka za izvođenje radova na izgradnji igrališta u naselju Karađorđevo – Mokro.
14.9.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji kanalizacionih i kišnih kolektora na području opštine Pale.
13.8.2015. O D L U K U o izboru najpovoljnije ponudei dodjeli ugovora ponuđaču za vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kišnih i kanalizacionih kolektora na području opštine Pale.
22.7.2015. Odluka kojom se poništava postupak javne nabavke za vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kišnih i kanalizacionih kolektora na području opštine Pale
10.7.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju puteva na području opštine Pale.
23.06.2015. O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora ponuđaču za vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i asfaltiranju puteva na području opštine Pale.
15.5.2015.O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora ponuđaču:izbor najpovoljnije ponude za vršenje usluga projektovanja -izrade investicione tehničke dokumentacije .
15.5.2015. o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava O D L U K U iz Budžeta opštine
6.5.2015. O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora ponuđaču za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji ulice Univerzitetska.
6.5.2015. O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora ponuđaču za izvođenje radova na završetku kancelarija na Ekonomskom fakultetu za potrebe prirodno-matematičkog fakulteta.
27.4.2015. O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora ponuđaču za vršenje usluga održavanja lokalnih makadamskih puteva na području opštine Pale u 2015. godini (LOT A, B, C i D).
22.4.2015. ODLUK A o dodjeli studentskih stipendija za 2015. godinu

22.4.2015 PRIJEDLOG RANG LISTE o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava iz Budžeta opštine za 2015. godinu
20.4.2015. O D L U K A za vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i rekonstrukciji ulice Univerzitetska
30.3.2015. ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji ulice Univerzitetska
25.3.2015.  O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora ponuđaču: za izbor najpovoljnije banke za poslove kreditnog zaduženja Opštine Pale za finansiranje kapitalnih investicija.
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora ponuđaču: za izvođenje radova: LOT 1 – Javna rasvjeta u naselju Stojkovići, LOT 2 – Javna rasvjeta na nove betonske stubove (zamjena sa drvenih stubova).
18.3.2015. O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora ponuđaču: za izvođenje radova na završetku prostora u Sportskoj dvorani „Peki“ za nižu muzičku školu.
10.3.2015. O D L U K A o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora ponuđaču: Za vršenje usluga sanacije oštećenja udarnih rupa na asfaltnim saobraćajnicama i pranje saobraćajnica opštine Pale u 2015. godini.
18.2.2015.Ovom odlukom ugovor se dodjeljuje na osnovu konkurentskog zahtjeva br: 02-400/32 od 19.01.2015. god. za robe za potrebe čajne kuhinje u Opštini Pale za 2015. godinu, objavljenog na Portalu javnih nabavki 20.01.2015. godine broj obavještenja: 1390-7-1-4-3-2/15.
2.2.2015. – Ovom odlukom ugovor se dodjeljuje na osnovu konkurentskog zahtjeva br: 02-400/33 od 19.01.2015. god. za vršenje usluga tekućeg održavanja semafora i javne rasvjete na području Opštine Pale u 2015. godini.
6.2..2015 – Ovom odlukom se poništava postupak dodjele ugovora za vršenje usluga obezbjeđenja za potrebe Opštine Pale u 2015. godini,
9.2.2015 -Ovom odlukom ugovor se dodjeljuje na osnovu konkurentskog zahtjeva br: 02-400/68 od 27.01.2015. god. za vršenje geodetskih usluga za potrebe Opštine Pale u 2015. godini, objavljenog na Portalu javnih nabavki 29.01.2015. godine broj obavještenja: 1390-7-2-8-3-3/15.
9.2.2015. -Ovom odlukom ugovor se dodjeljuje na osnovu konkurentskog zahtjeva br: 02-400/32 od 19.01.2015. god. za robe za potrebe čajne kuhinje u Opštini Pale za 2015. godinu, objavljenog na Portalu javnih nabavki 20.01.2015. godine broj obavještenja: 1390-7-1-4-3-2/15.