Usluge tekućeg održavanja semafora i javne rasvjete na području Opštine Pale u 2015. godini

Vrsta postupka: Konkurentski zahtjev
Vrsta ugovora: Usluge
JRJN: 50232000-0
Rok za dostavljanje zahtjeva za TD: 28.01.2015. godine u 11:00 časova
Rok za dostavljanje ponuda: 29.01.2015. godine u 11:00 časova
Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 29.01.2015. godine u 11:30 časova