OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 168-1-2-2-30/14

 

OPŠTINA PALE

OBAVJEŠTENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 168-1-2-2-30/14

Broj obavještenja o nabavci: 168-1-2-1-25/14

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: OPŠTINA PALE

Kontakt osoba: NIKOLINA IVEZIĆ

Telefon: 057226592

Elektronska pošta: urbanizampale@gmail.com

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.2.a. Vrsta: Organ uprave

I.2.b. Nivo: PALE-RS

I.2.c. Djelatnost: Javna uprava

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne i

slične usluge

II.2. Podjela na lotove

Da

II.2.a. Broj lotova: 8

II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove

II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Zimsko odravanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2015. godini

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje lokalnih puteva u zimskom periodu obuhvata

mašinsko razgrtanje (čišćenje), uklanjanje snijega sa kolovoza i

posipanje nasipnim materijalom radi sprečavanja poledice.

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoqnija ponuda

 

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2015. godini

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Lokalni put Dušanovo – Podvitez – Kovačica

II. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6.833,08KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Pale

III. Podkriterijumi

1. Cijena, učešće: 90,00

2. Uslovi i način plaćanja, učešće: 10,00

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: “MAJNEX” dooPALE

IDB/JIB: 4400566020001

Opština/Grad: Pale-RS

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6.229,60

IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

6.229,60

IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 28.11.2014.

IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3

IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3

IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6.229,60KM

IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6.832,79KM

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2015. godini

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Lokalni put Pale – dio

II. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5.136,92KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Pale

III. Podkriterijumi

1. Cijena, učešće: 90,00

2. Uslovi i način plaćanja, učešće: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Stanišić d.o.o. Pale

IDB/JIB: 4400563190003

Opština/Grad: Pale-RS

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4.752,41

IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

4.752,41

IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 28.11.2014.

IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3

IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3

IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4.752,41KM

IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5.136,00KM

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjequje ugovor 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2015. godini

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Lokalni put MZ Pale dio i MZ Koran – dio

II. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7.193,85KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Pale

III. Podkriterijumi

1. Cijena, učešće: 90,00

2. Uslovi i način plaćanja, učešće: 10,00

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Velike šume d.o.o.

IDB/JIB: 4400577140009

Op{tina/Grad: Pale-RS

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6.658,74

IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

6.658,74

IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 28.11.2014.

IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3

IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3

IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6.658,74KM

IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7.189,61KM

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2015. godini

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Lokalni put MZ Podgrab i Prača

II. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6.930,00KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Pale

III. Podkriterijumi

1. Cijena, učešće: 90,00

2. Uslovi i način plaćanja, učešće: 10,00

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Stanišić d.o.o. Pale

IDB/JIB: 4400563190003

Opština/Grad: Pale-RS

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6.386,67

IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

6.386,67

IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 28.11.2014.

IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3

IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3

IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6.386,67KM

IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6.929,32KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjequje ugovor 5

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2015. godini

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Lokalni put MZ Podgrab – dio

II. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4.991,54KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Pale

III. Podkriterijumi

1. Cijena, učešće: 90,00

2. Uslovi i način plaćanja, učešće: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: MIG-TRANS d.o.o. Pale

IDB/JIB: 4400573660008

Opština/Grad: Pale-RS

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4.658,00

IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

4.658,00

IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 28.11.2014.

IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4

IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4

IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4.658,00KM

IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4.991,00KM

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjequje ugovor 6

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2015. godini

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Lokalni put MZ Mokro – dio

II. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7.350,00KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Pale

III. Podkriterijumi

1. Cijena, učešće: 90,00

2. Uslovi i način plaćanja, učešće: 10,00

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Stanišić d.o.o. Pale

IDB/JIB: 4400563190003

Opština/Grad: Pale-RS

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6.800,14

IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

6.800,14

IV.2.c. Datum zaljqučenja ugovora: 28.11.2014.

IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4

IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4

IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6.800,14KM

IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7.348,60KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu

ovog ugovora?

Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjequje ugovor 7

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2015. godini

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Lokalni put MZ Mokro – dio

II. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8.658,46KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Pale

III. Podkriterijumi

1. Cijena, učešće: 90,00

2. Uslovi i način plaćanja, učešće: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: “BELI” doo Pale

IDB/JIB: 4400568230003

Op{tina/Grad: Pale-RS

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8.648,00

IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8.648,00

IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 28.11.2014.

IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4

IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4

IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8.648,00KM

IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8.964,10KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjequje ugovor 8

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2015. godini

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Lokalni put MZ Pale – dio

II. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6.752,30KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Pale

III. Podkriterijumi

1. Cijena, učešće: 90,00

2. Uslovi i način plaćanja, učešće: 10,00

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Velike Šume d.o.o.

IDB/JIB: 4400577140009

Opština/Grad: Pale-RS

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6.252,00

IV.2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

6.252,00

IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 28.11.2014.

IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3

IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3

IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6.252,00KM

IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6.720,00KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne