Дом здравља

На подручју општине Пале у области здравства, односно примарне здравствене заштите, ђелују Дом здравља и Апотека “Пале”. Дом здравља Пале је изграђен 1976. год, са корисном површином од 1650 м2. Тада је општина Пале имала око 15.000 становника, а запослено је било 63 радника, што је, с обзиром на удаљеност Клиничко-болничког центра Медицинског факултета Сарајево, задовољавало стандарде здравствене заштите општине Пале.

 Сада је у Дому здравља запослено 98 радника од чега је 78 медицинских и 20 немедицинских радника.

Дом здравља је примарну здравствену заштиту становништва организовао по систему породичне медицине са дванаест тимова, и то 10 тимова у Палама и по један у амбулантама Мокро и Подграб.

Здравствену заштиту из ђелатности Дома здравља обављају здравствени радници и здравствени сарадници по сљедећим организационим јединицама:

Служба опште медицине
Медицина рада
Стоматолошка служба и општа стоматологија
Специјалистичка стоматолошка служба
Радиолошка служба
Хигијенско-епидемиолошка служба
Диспанзер за школску медицину
Диспанзер за предшколску ђецу
Диспанзер за здравствену заштиту жена
Служба за лабораторијску дијагностику
Служба интерне медицине
Хитна медицинска помоћ са хируршком амбулантом
Служба општих и правних послова
Служба рачуноводства и финансија

Attachment