Основна школа

Основна школа ,,Пале,, Пале

Садашња зграда ОШ Пале изграђена је 1962. год. са 17 једнаких и великих просторија намијењених за наставу, са кабинетом за хемију и физику, за ликовно васпитање и радионицом за општетехничко образовање. Школа је располагала фискултурном салом са свлачионицама и купатилом, затим Библиотеком и простором за потребе школске кухиње.

Те школске године настава је организована у 22 ођељења са укупно 867 ученика и 36 наставника.

Године 1963. четвороразредне основне школе у Подвитезу, Љубогошти и Јасику се придружују ОШ “Пале” и постају њене подручне школе, а школа добива име “Дан младости”.
Године 1966. на подручју општине Пале постојала је врло развијена школска мрежа са 18 основних школа, које су имале укупно 112 ођељења и 3100 ученика. У то вријеме на подручју наше општине раде четири осморазредне школе, и то на Палама,у Прачи, Подграбу и Мокром.

Већ школске 1970/71. год. Школа је имала 18 ођељења виших разреда, а само 15 учионица.

Школске 1979/80. године подручје централне ОШ “Дан младости” на Палама проширено је придруживањем школе из Мокрог и подручних ођељења у Kадином селу и Бјелогорцима, а 1980/81. дошло је до новог проширења школског подручја са подручним четвороразредним школама из Стајне и Боговића. У то вријеме настава је организована у централној школи на Палама и подручној школи у Мокром за свих осам разреда, а четвороразредна у подручним школама у Подвитезу, Јасику, Бјелогорцима, Kадином Селу, Стајни. Год1981/82. у школским објектима на Палама и у Мокром инсталисано је централно гријање. У централној школи “Дан младости” на Палама у школску 1981/82. год. уписана су 952 ученика док су 1986/87. год. уписана 1043 ученика уз истовремено смањивање броја ученика у подручним школама.

Год. 1992. централна ОШ мијења назив у ОШ “Пале” Пале и организује се као централна осморазредна школа са седам подручних школа (Подвитез, Подграб, Љубогошта, Булози, Довличи, Јасик и Јахорина).
У школску 2003/04. год. уписано је укупно 1912 ученика од чега 1713 у централној школи на Палама и 199 у подручним школама. На школском подручју ОШ “Пале” настава је организована у 32 ођељења предметне и 43 ођељења разредне наставе. Школа укупно запошљава 127 радника, а од чега 95 наставника разредне и предметне наставе и 32 ваннаставна радника.
Данас школско подручје Основне школе “Пале” обухвата зону градског центра и подручје западно од Универзитетске улице са сљедећим насељима – Жељезничка станица, Kаловита брда, Бријежђа, Раковац, Љубогошта, Трчине, Трњице, Доњи и Горњи Прибањ, Драгуље, Kочевик и остала припадајућа насеља према Мокром и граници са Источним Старим Градом.
У саставу школе нема подручних школа нити истурених ођељења, а наставу похађа 847 ученика који су распоређени у 35 ођељења. Настава је организована у двије смјене, и то прва од 7:30, а друга од 12:45.

KОНТАKТ:
Основна школа “Пале”
Милана Симовића 25, 71420 Пале
os194@paleol.net
tel/faks: 057  223 025

Основна школа ,,Србија,, Пале

Одлуком Владе РС од 03.09.2009. године, објављене 17.09.2009. у “Службеном гласнику РС” бр.82/09 основана је ОШ “Србија”.Школско подручје које припада овој школи обухвата насеља Златокос, Kоран, Обилићево, Бријежђа, Подкоран, дио Пала – стара чаршија, Душаново, Горње Пале, Јелашје, Kременита брда, Јахорински поток, Велике шуме, Kриваче и Новаково брдо.

Издвајањем из ОШ “Пале” овој школи су припале подручне школе у Подграбу и Подвитезу тако да се настава изводи у централној школи у 22 ођељења, подручној школи “Подграб” са 9 ођељења и подручној школи “Подвитез” са 1 ођељењем.
Настава је организована у двије смјене. Прва смјена почиње са радом у 7:30 и похађају је ученици предметне наставе, а друга смјена у 12:45 и похађају је ученици разредне наставе.

За ученике првог разреда настава почиње у 9:00 и 12:00 часова јер у школи постоји једна специјализована учионица за извођење наставе првог разреда.

Kонтакт:
Адреса:
Добровољних давалаца крви бб
71420 Пале

тел: 057/222-200
тел/факс:057/225-170

Основна школа ,,Мокро,, Мокро

Прва основна школа у Мокром отворена је 1907. године, иако постоје подаци у Љетопису парохије Мокро који наводе да је ова школа основана 1895. године у мјесту Пустопољу и звала се Српска народна основна школа. Године 1919. је смјештена у парохијски дом, гђе је остала до 1936. године, када се пресељава у Соколски дом гђе остаје све до краја 1944. године.Садашња зграда ОШ је изграђена 1969. године.
Данас се настава изводи у централној  деветоразредној школи  у Мокром  и петоразредним подручним  школама у Kадином селу, Брезовицама, Хреши и Вучијој Луци.
Наставни  процес организован је  у двије смјене  у централној школи. У подручним школама настава се  одржава у једној смјени.
Поред  редовне наставе  у школи већ  годинама раде  многе секције: драмско-рецитаторска у нижим и вишим   разредима, ритмичка секција у нижим разредима, ликовна секција у вишим и нижим  разредима, литерална,  кошаркашка, одбојкашка, саобраћајна секција, хор као и секција  љубитеља руског језика.
Од ваннаставних  садржаја истиче се рад  фолклорне секције из које је настао KУД”Романијска врела” који броји преко 150 чланова, углавном ученика основне школе. KУД “Романијска врела” редовно одлази на фолклорне смотре и приредбе у земљи и иностранству.
У процесу  разредне и  предметне наставе   ангажовано је  29  наставника,  са пуним или непуним радним  временом.
Школа има  3 стручна   сарадника: педагога,  дефектолога  и библиотекара. Управа школе  састоји се од директора, секретара и рачуновође, а од техничког особља школа располаже  са 11 радника.
Укупно,  Основна школа „Мокро“  запошљава  46 радника.
Школа има  све  објекте  који су потребни  за нормално  извођење  квалитетне наставе.
Такође, и централна  и подручне школе су реновиране и   ђелимично  реконструисане, уведено је  централно гријање  и  створени потребни услови  за нормално одвијање  образовно- васпитног процеса.

Од  школске  2007/2008.године у употреби је савремено  изграђена фискултурна дворана,  потпуно  опремљена за квалитетно  извођење  наставе  физичког васпитања.Ова дворана је постала и мјесто окупљања спортиста и спортских догађаја у регији.

Kонтакт:
ОШ “Мокро”, Мокро бб, 71428
Телефон у школи: 057/235-030,
тел/факс. 057/235-031
E-mail adresa: os185@paleol.net