Средњошколски центар

Средњошколски центар Пале основан је 1948. године, а садашња зграда Центра је направљена 1953. године. Првобитно је радио као Центар за машинско образовање Пале. Из године у годину се повећавао број ученика, тако да је “мајсторска школа”, како су је назвали грађани, прерасла у Средњошколски центар Пале, у који се сваке године упише око 1000 ученка.

Године 1995. се почело са проширивањем и адаптацијом школске зграде, с обзиром да се број ученика вишеструко повећао. Проширено је 1150 м2 простора, а на 1400 м2 је извршена адаптација. Садашња површина школске зграде је 3428 м2.
Школа располаже са 30 учионица, од тога 15 универзалних, 8 специјализованих и кабинетима за информатику, НУ управљање, кабинет за примјену рачунара у архитектури, кабинет за туристичке техничаре, кабинет за трговинско пословање, кабинет услуживања са практичном наставом, кабинет куварства и  кабинет физике.
Школа посједује фискултурну дворану са свлачионицом и библиотеку.
Средњошколски центар има четири подручја рада и то:
•    Гимназија – општи смјер
•    Машинство и обрада метала – занимање: машински техничар за нумеричко управљање (ИВ степен) и аутомеханичар (ИИИ степен)
•    Угоститељство и туризам- занимање: туристички техничар, кулинарски техничар (ИВ степен), кувар и конобар  (ИИИ степен)
•    Грађевинарство и геодезија – занимање: грађевински техничар за високу градњу
•    Економија, право и трговина – занимање: трговачки техничар
Центар има укупно 82 запослена радника, од тога 62 радника са високом стручном спремом, 2 са вишом стручном спремом и 5 са петим степеном стручне спреме.

У просторијама СШЦ раде истурена ођељења Основне и Средње музичке школе из Лукавице.

KОНТАKТ:
Средњошколски центар Пале
Његошева 7, 71420 Пале
ssr69pa@paleol.net
тел: 057 223 001, тел/факс: 057 223 118