17. РЕДОВНA СЈЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛЕ

Сједница ће се одржати 15.фебруара (петак) 2019. године, са почетком у 10,00  часова у сали  Скупштине општине Пале.

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник 16. сједнице Скупштине општине Пале
 2. Приједлог Рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
 3. Информација о стању у области запошљавања
 4. Информација о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју општине Пале у 2018. години
 5. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
 6. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
 7. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
 8. Приједлог одлуке о приступању  изради Плана парцелације „Претис“ Кадино село
 9. Приједлог одлуке о утврђивању нацрта  Плана парцелације „Претис“ Кадино село
 10. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за праћење  израде Плана парцелације „Претис“ Кадино село
 11. Приједлог одлуке о усвајању измјена и допуна дијела Регулационог  плана „Пале- Центар“ IX
 12. Приједлог одлуке о утврђивању тржишне цијене  грађевинског земљишта на подручју општине Пале  у 2019. години
 13. Приједлог одлуке о замјени неизграђеног грађевинског земљишта
 14. Приједлог одлуке о губитку статуса непокретности у општој употреби
 15. Приједлог одлуке о поништењу поновног Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
 16. Приједлог одлуке о поништењу Одлуке о утврђивању стандарда и критеријума  за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
 1. Приједлог одлуке о поништењу Одлуке о расписивању Конкурса за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
 2. Приједлог Рјешења о поништењу Рјешења о именовању Комисије за избор органа управљања и руковођења у Јавној здравственој установи Дом здравља „Пале“ Пале
 3. Приједлог одлуке о поништењу Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
 4. Приједлог одлуке о поништењу Одлуке о расписивању Конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
 5. Приједлог рјешења о стављању ван снаге Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
 6. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
 7. Приједлог одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља „Пале“ Пале
 8. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља  „Пале“ Пале
 9. Приједлог рјешења о именовању комисије за избор органа управљања и руковођења у Јавној здравственој установи Дом здравља „Пале“ Пале
 10. Приједлог одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора у Јавној здравственој установи Дом здравља „Пале“ Пале
 11. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора у Јавној здравственој установи Дом здравља „Пале“ Пале
 12. Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Пале
 13. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности  директора Јавне установе  Центар за социјални рад Пале
 14. Приједлог одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Пале
 15. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад „Пале“
 16. Приједлог рјешења о именовање Комисије за избор органа управљања и руковођења у Јавној установи Центар за социјални рад „Пале“
 17. Приједлог одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора у Јавној установи Центар за социјални рад Пале
 18. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса  за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Пале
 19. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за регионалну и међународну сарадњу
 20. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Одбора за друштвени надзор и представке
 21. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за спорт
 22. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за културу и образовање
 23. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за мјесне заједнице
 24. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за награде и признања
 25. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за младe
 26. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за невладине организације
 1. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за одређивање назива насеља, улица и тргова  на подручју општине Пале
 2. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о продаји путничког возила
 3. Одборничка питања

 

ПРЕДСЈЕДНИК

Скупштине општине Пале
Синиша Ласица,с.р.