Poziv za učešće na drugoj lokalnoj dijaloškoj platformi na temu: Slobodne aktivnosti mladih u svrhu jačanja socijalne kohezije u lokalnoj zajednici

Poštovani/na

Predmet: Poziv za učešće na drugoj lokalnoj dijaloškoj platformi na temu: Slobodne aktivnosti mladih u svrhu jačanja socijalne kohezije u lokalnoj zajednici

Pale, ponedjeljak 21.1.2019.godine

 

Opština Pale i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), organizuju drugu lokalnu dijalošku platformu koja predstavlja nastavak aktivnosti započetih tokom prve dijaloške platforme održane 13. decembra 2018. godine.

Lokalna dijaloška platforma predstavlja participativni konsultativni mehanizam za dijalog građana, građanki, organizacija civilnog društva, socijalnih, kulturnih, zabavnih i obrazovnih institucija sa predstavnicima/ama lokalnih vlasti o aktuelnim i neriješenim problemima od zajedničkog interesa koji bitno utiču na kvalitet života u lokalnoj zajednici i život svih njenih građana i građanski.  Kroz usmjereni dijalog lokalna patforma omogućava članovima zajednice da zajedno sa drugima identificiraju  prioritete, preporuče provodiva rješenja i predstave ih lokalnim vlastima,  a sve s ciljem poboljšanja socijalne kohezije u smislu jačanja pripadnosti zajednici i međusobne povezanosti svih njenih članova, osiguranja socijalne pravde i jednakosti te aktivnog učešća građana i građanski u javnom životu.

Učesnice su kroz vođenu diskusiju definisale opseg pojma socijalna kohezija koji je bio nit vodilja za identifikaciju ključnih pitanja koja dovode do neadekvatno iskorištenog vremena mladih koji prakticirajući ovakav stil života postaju otuđene, manje socijalne, jedinke društva. Apatično društvo koje njeguje negativne vrijednosti dovodi društvo u stanje propadanja, građane i građanke u opštu apatiju i zaustavljaju i/ili usporavaju ekonomski rast i razvoj. Učesnice su identifikovali nekoliko ključnih oblasti kao što su: nepostojanje adekvatnih prilika za sticanje stručnih znanja zbog nedovoljne uvezanosti obrazovnog i realnog sektora, apatija građana/ki a posebno mladih  uzrokovana neadekvatnim obrazovanjem, nepostojanjem sistema neformalnog obrazovanja na nivou lokalne zajednice, neinformisanošću a što je u vezi sa problemom neadekvatne raspodjele javnih sredstava za organizacije civilnog društva i nepostojanjem strategije za razvoj civilnog sektora opštine Pale, a kao krajnji problem (posljedica) je neprihvatanje drugog i drugačijeg.

Lokalna dijaloška platforma kao participativni konsultativni mehanizam za dijalog građana, građanki, organizacija civilnog društva, socijalnih, kulturnih, zabavnih i obrazovnih institucija je identifikovala ključne probleme koji će na drugoj dijaloškoj platformi biti predstavljeni, diskutovani u cilju određivanja zajedničkih prioriteta i kreiranja plana akcije.

Pozivamo vas na drugu lokalnu dijalošku platformu opštine Pale, dana 21.1.2019. sa početkom u 11:00 sati u Skupštinskoj Sali Opštine Pale. Kroz dijalog će nas voditi Dajana Cvjetković, predstavnica Centra za promociju civilnog društva koji u partnerstvu sa UNDP, UNICEF i UNESCO implementira projekat Dijalog za budućnost u 28 općina i opština u BiH

Molimo da svoje učešće potvrdite  na e-mail adresu: dajana.cvjetkovic@cpcd.ba  do 20.1.2019. do 14:00 sati..

Osoba za kontakt Dajana Cvjetković, Tel 061 438 577.  

U očekivanju vaše potvrde učešća.

Srdačan pozdrav,