Nabavka pogonskog goriva za potrebe opštine Pale u 2019. godini

Vrsta postupka: Konkurentski zahtjev
Vrsta ugovora: robe
JRJN: 09100000-0
Rok za dostavljanje zahtjeva za TD: 15.01.2019. godine
Rok za dostavljanje ponuda: 16.01.2019. godine u 11:30 časova
Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 16.01.2019. godine u 12:00 časova