Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga-Novelacije glavnih projekta: Fekalne kanalizacije centralnog dijela Pala, Prepumpne stanice fekalne kanalizacije uz budući uređaj za otpadne vode Pala i Vodovoda Koran- Luke II (Blok 6- Luke I)

„Novelacije glavnih projekta: Fekalne kanalizacije centralnog dijela Pala, Prepumpne stanice fekalne kanalizacije uz budući uređaj za otpadne vode Pala i Vodovoda Koran- Luke II (Blok 6- Luke I)“:
1. Novelacija glavnog projekta fekalne kanalizacije centralnog dijela Pala u opštini Pale. Izmjena dijela projektovane trase kolektora zbog imovinsko pravnih odnosa.
2. Novelacija glavnog projekta pumpne stanice fekalne kanalizacije uz budući uređaj za otpadne vode Pala na kraju glavnog kolektora. Izmjena zbog promjene lokacije pumpne stanice (ne mogućnosti gradnje na privatnom posjedu).
3. Novelacija glavnog projekta vodovoda Koran – Luke II (Blok 6 – Luke I). Izmjena projektne dokumentacije uslijed nerješenih imovinsko pravnih odnosa i nemogućnosti prolaska cijevi ispod korita rijeke Miljacke u Palama. Novo riješenje prelaska preko korita rijeke Miljacke.

Vrsta postupka:Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga
Vrsta ugovora: Usluge
JRJN: 71322200-3
Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće: 20.12.2018. godine do 11:00h
Rok za dostavljanje ponude: 27.12.2018. godine u 11:00h 

Opština Pale iz potrebe za dodatnim uslugama koje nisu uključene u prvobitno razmatrani projekat tj. prvobitno zaključeni Ugovor usljed nepredviđenih prethodno navedenih okolnosti koje su neophodne za realizaciju Glavnog projekta fekalnog kanalizacionog kolektora u užem gradskom području opštine Pale i usljed situacije da se ove dodatne usluge ne mogu tehnički ni ekonomski odvojiti od osnovnog Ugovora iz 2014. godine kroz postupak javne nabavke pregovarački postupak bez objave obavještenja će prvobitnom dobavljaču „Graleks“ d.o.o. Pale za nabavku usluga ponuditi dodatni ugovor.
Postupak dodjele ugovora će se sprovesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.