Зимско одржавање локалних путева на подручју општине Пале у 2019. години.

Назив предмета: Зимско одржавање локалних путева на подручју општине Пале у 2019. години.

Врста поступка:  Отворени поступак

Врста уговора:    Услуге

ЈРЈН:                    90000000-7, 90620000-9

Рок за преузимање ТД03.12.2018. године

Рок за достављање понуда:               13.12.2018. године у 11:00 часова

Датум и вријеме отварања понуда: 13.12.2018. године у 12:00 часова