Најава одржавања фокус групе на тему изградње праведнијег друштва кроз промоцију друштвене кохезије и различитости 

Сви заинтересовани грађанке и грађани, представници/це цивилног друштва, јавних институција, привредних субјеката и школа се позивају да се пријаве за учешће у фокус групи на тему изградње праведнијег и партиципативнијег друштва, која ће се одржати 12.10.2018. године са почетком у 14.00 сати у Пресс центру Општине Пале који се налази у Спортско – пословном центру Пеки. 
Фокус групу организује Центар за промоцију цивилног друштва (ЦПЦД) у сарадњи са Општином Пале у оквиру пројекта Дијалог за будућност: Промовисање друштвене кохезије и разноликости којег заједнички имплементирају УНДП, УНИЦЕФ и УНЕСЦО на иницијативу и под покровитељством Предсједништва Босне и Херцеговине. Циљ пројекта је придонијети повећању сарадње између разних друштвених и етничких група у БиХ кроз јачање дијалога, заједничко утврђивање приоритета и сарадњу на проналаску рјешења. 
Фокус група представља неформални вођени разговор међу судионицима/ама који/е ће расправљати о начинима јачања механизама социјалне кохезије кроз анализу фактора за стварање осјећаја припадности, идентификације са локалном заједницом и повјерење у институције локалне власти. Активност представља дио сложеног процеса анализе ситуације и кључних актера за институционализацију дијалога као механизма за оснаживање друштвене кохезије.
На темељу Декларације о платформи дијалога, коју су потписали чланови Предсједништва БиХ у априлу 2015. године , намјерава се повећати инклузивност управљања на локалном нивоу успостављањем платформи за дијалог, с циљем „да сви народи и грађани Босне и Херцеговине, посебно млади, постану активни учесници и покретачи промјена те да сарађују с нама у развоју политика с циљем превазилажења кључних изазова с којима се суочава Босна и Херцеговина”. 
Сви грађани и грађанке, посебно младе особе, заинтересовани/е за учешће у локалним платформама које ће се имплементирати у наставку пројекта се могу јавити на маил dajana.cvjetkovic@cpcd.ba. 
Пријаве за учешће у дијалошким платформама слати до 15:00 сати, 31.10.2018.