Представа глумаца београдског позоришта – На клупи

Текст – На клупи

Писац -Трајче Кацаров из Македоније

Режија и кореографија -Петар Пјер Рајковић

Глумци:

Данијел Ковачевић

Исидора Рајковић

 

Музика – Избор

 

То је мелодрама са елементима комедије. Тема инспирисана поетским језиком савремене и врло актуелне садржине. Радња се у тексту дешава на клупи у парку.

Концепт задржава све идеје и драматургију ове драме али је на веома специфичан начин осавремењује не мењајући поетичност и приближава савременом обичном гледаоцу.

Измешта се мјесто радње и смјењују времена у којима се дешава. Садржи и доста игре и покрета попримајући Брехтовски приступ готово читавој ствари.

 

Тема је – Покушај дубљег улажења у мушко женски принцип сагледавања љубави…и због чега постоји немуштост при покушају да се исти приближе и сагледају, разумеју и прихвате без сукоба.

Тежња за љубављу, вјечита потрага за задовољењем осећања бити вољен ,прихваћен,схваћен са обје стране и немогућност сагледавања љубави из исте тачке и њеног сажимања у исту.