Izbor najpovoljnije banke za poslove kreditnog zaduženja Opštine Pale za investiciona ulaganja

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Vrsta ugovora: Usluge
JRJN: 66113000-5
Rok za dostavljanje zahtjeva za TD: 01.10.2018. godine
Rok za dostavljanje ponuda: 12.10.2018. godine u 11:00 časova
Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 12.10.2018. godine u 12:00 časova