Санација и реконструкција степеништа на улазу у двориште и преграде у библиотеци- паметна учионица у ОШ “Србија” у Палама

Врста поступка: Конкурентски захтјев
Врста уговора: Радови
ЈРЈН: 45000000-7
45214200-2
Рок за достављање захтјева за ТД: 12.09.2018. године
Рок за достављање понуда: 18.09.2018. године у 11:00 часова
Датум и вријеме отварања понуда: 18.09.2018. године у 11:30 часова