Rekonstrukcija objekta Opštine Pale

Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Vrsta ugovora: Radovi
JRJN: 45200000-9

          45213100-4

Rok za dostavljanje zahtjeva za TD: 27.07.2018. godine
Rok za dostavljanje ponuda: 07.08.2018. godine u 11:00 časova
Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 07.08.2018. godine u 12:00 časova