ОБАВЈЕШТЕЊЕ

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републеке Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), Одлуке о утврђивању нацрта Измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“, Одлуке о утврђивању нацрта измјена и допуна дијела Регулационог плана  „Пале-Центар“ VIII и  Одлуке о утврђивању нацрта измјена и допуна дијела  Регулационог плана „Коран“, ови проведбени акти биће изложени од 29.06.2018. године до 30.07.2018. године у сврху јавног увида.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу извршити јавни увид у наведена документа и дати приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт Планова, и то сваким радним даном у времену од 9,00 до 14,00 часова у просторијама општине

Пале, улица Романијска број 15.

Јавне расправе о нацрту Планова биће одржана дана 30.07.2018. године у сали Скупштине општине Пале и то: Јавна расправа на нацрт измјена и допуна дијела  Регулационог плана „Коран“ са почетком у 9,00 часова, Јавна расправа на нацрт измјена и допуна дијела Регулационог плана  „Пале-Центар“ VIII са почетком у 9,30 часова  и Јавна расправа на нацрт измјена и допуна Регулационог плана дијела посебног подручја „Јахорина“ са почетком у 11, 00 часова.