ОБАВЈЕШТЕЊЕ – „ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ – ЛИДЕРИ У ПЧЕЛАРСТВУ“

Удружење за помоћ дјеци и омладини са посебним потребама „Сунце“ позива лица са инвалидитетом из општина: Прозор-Рама, Фоча, Невесиње, Рудо, Соколац и Пале, заинтересована за бављење пчеларством, да се пријаве на позив за учешће у пројекту „ Лица са инвалидитетом – Лидери у пчеларству“.
Пројекат реализујемо у сарадњи са НВО Савез удружења родитеља дјеце и омладине са тешоћама у развоју ‘Наша иницијатива’ Подгорица, Црна Гора, у оквиру програма ИПА II прекогранична сарадња Босна и Херцеговина – Црна Гора а финансира Европска Унија. 
На позив се могу јавити незапослена лица са инвалидитетом која задовољавају следеће услове:
– Имају утврђен статус лица са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида Републике Српске (Члан 2 и 3), односно Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и упошљавању инвалида Федерације БиХ (члан 3 и 4). 
– Имају услове за бављење пчеларством у складу са Правилником о пчеларству Федерације БиХ, односно са Законом о пчеларству Републике Српске;
– Мотивисаност за бављење пчеларством и након завршетка пројекта;

Комисија Удружења “Сунце” ће обићи све потенцијалне кандидате и извршити одабир 20 лица са инвалидитетом од којих ће 10 лица бити женског пола.
Сви одабрани кандидати/киње ће добити по 10 младих пчелињих друштава са кошницама, литературу, основну опрему, материал неопходан за покретање производње меда и менторску подршку у трајању од 12 мјесеци.
По завршетку пројекта, пчелиња друштва и опрема прелазе у трајно власништво кандидата/киња.

Циљ пројекта је да лица са инвалидитетом која добију опрему и пчелиња друштва, након завршетка пројекта, наставе да се баве пчеларством кроз самозапошљавање и тиме стичу приходе за живот.
Одабрани кандидати/киње ће бити у обавези да похађају едукације предвиђене пројектом „Лица са инвалидитетом – Лидери у пчеларству“ и да увећају број пчелињих друштава сходно уговору који ће потписати са Удружењем “Сунце”. Одабрана лица ће постати чланови кластера пчелара који ће се формирати током трајања пројекта и наступати на сајмовима пчеларства у Црној Гори и Босни и Херцеговини.
Заинтересована лица своје пријаве могу доставити на е-маил: udruzenje.sunce.pale@gmail.com  или препорученом поштом на адресу: Удружење за помоћ дјеци и омладини са посебним потребама “Сунце”, Милутина Миланковића 6, 71420 Пале. Све додатне информације у вези овог позива могу се добити на телефон 057/224 856 или 065/967 283.
Уз пријаву доставити: биографију, доказ о статусу лица са инвалидитетом, мотивационо писмо и контакт телефон са адресом. Непотпуне пријаве могу бити одбијене.
Пријаве са траженим подацима и документима слати до 29.06.2018. до 15:00х. Вријеме предаје пријаве пошти или слања меилом, сматра се као вријеме предаје пријаве. Пријаве послате након овог рока неће бити разматране. 

Овај позив је урађен и одржава се уз помоћ Европске уније. Садржај овог позива је искључива одговорност Удружења за помоћ дјеци и омладини са посебним потребама “Сунцe” и ни у ком случају не представља становишта Европске уније”.