Реконструкција и асфалтирање путева на подручју општине Пале.

Назив предмета: Реконструкција и асфалтирање путева на подручју општине Пале.
Врста поступка:  Отворени поступак
Врста уговора:    Радови
ЈРЈН:                    45000000-7
Рок за преузимање ТД:  22.06.2018. године
Рок за достављање понуда:               03.07.2018. године у 11:00 часова
Датум и вријеме отварања понуда: 03.07.2018. године у 12:00 часова