Свечана изложба италијанског стрипа

8.6.2018. петак
Свечана изложба италијанског стрипа:
“АЛАН ФОРД”
Поводом 60. Годишњице Римских Уговора